mr. sc. Miljenko Javorović

mr. sc. Miljenko Javorović

Član Upravnog vijeća; Voditelj programa "Nadzor i korporativno upravljanje"; Predavač