Prodajne vještine

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Pružiti polaznicima osnovna znanja i uvide u jednu od ključnih poslovnih aktivnosti – prodaju, te pospješiti prodajne učinke.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima funkcije prodaje i nabave, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Poslovno pregovaranje u prodaji
 • Napredne prodajne vještine
 • Prodajne analize i alati za mjerenje rezultata prodaje
 • Komunikacija i usluživanje kupaca u B2C segmentu
 • Uspješna B2B prodaja
 • Pregovaračke i prezentacijske vještine
 • Efikasno upravljanje nabavom
 • Optimiziranje zaliha
 • Odnosi s dobavljačima i pregovaranje
 • Zaključak

Polaznici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Upoznati koncept upravljanja procesima prodaje i nabave, te posvjestiti bitnost ovih procesa
 • Unaprijediti prodajne, pregovaračke i prezentacijske  vještine
 • Upoznati se s alatima za mjerenje rezultata prodaje
 • Uvidjeti kako uspješnije upravljati zadovoljstvom kupaca u B2C segmentu
 • Pospiješti prodajne aktivnosti u B2B segmentu
 • Znati kako efikasno upravljati nabavom

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

12 školskih sati (2 dana x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Primjere iz prakse
 • Razmjenu iskustava i znanja
 • Diskusiju i demonstracije

 

Predavači

prof.dr.sc. Marinko Jurčević

Prof. dr. sc. Marinko Jurčević je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1995. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1997. god. magistrirao na dva poslijediplomska studija, specijalističkom i znanstvenom. Na istom fakultetu je doktorirao 2000.godine. Radno iskustvo je stjecao obavljajući različite poslove u gospodarstvu kao i u državnim tijelima uprave (Ministarstvo vanjskih poslova RH, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH).
Jedanaest godina je radio na HRT-u u Odjelu Marketinga HR-a, kao propagandist – realizator. Imenovan je prvim sudskim vještakom u Republici Hrvatskoj za marketing i medije. Od 2000. godine surađuje i izvodi nastavu na više visokoškolskih institucija. Kao stručni suradnik/konzultant/edukator, surađuje s više domaćih i međunarodnih poduzeća/ organizacija. Od 2007. god. stalno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kao redoviti profesor u trajnom zvanju, gdje je voditelj Katedre za pravo i ekonomiku, te je nositelj i izvođač nastave na više kolegija preddiplomskog, diplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija.

doc.dr.sc. Davor Perkov

Doc.dr.sc. Davor Perkov je znanstveni suradnik, od 2006. stalno zaposleni profesor na Sveučilištu Libertas Zagreb i direktor konzultantske kuće Perkov savjetovanje. Predavač je i na Veleučilištu  VERN i poslovnom učilištu Experta. Profesor je visoke škole u trajnom zvanju i certificirani trener EU. Suradnik je niza uglednih gospodarskih organizacija u Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji.
Specijalist je za područja upravljanja poslovnim promjenama, vođenja i strateškog menadžmenta.
Pritom koristi praktično višegodišnje gospodarsko iskustvo stečeno u turističkoj (hotel „Picok“ Đurđevac) i međunarodnoj prehrambenoj industriji („Podravka“ Koprivnica). Suautor je šest knjiga-udžbenika. Često nastupa i kao keynote speaker ili motivacijski govonik. U poslovnoj zajednici uživa ugled konzultanta koji na seminarskim radionicama s obiljem pozitivne energije, dinamike i umješnosti kombinira teorijske postavke s praksom i vlastitim iskustvima. Dugogodišnji je član HAK-a.