Statistika za nematematičare (Deskriptivna statistika i vjerojatnost)

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Cilj radionice je upoznavanje polaznika s osnovnim statističkim metodama i tehnikama prikupljanja, sortiranja i analiziranja podataka s naglaskom na interpetaciju dobivenih rezultata, te primjenu stečenih znanja iz područja statistike u poslovnoj praksi.

Ova radionica ima za cilj pomoći svima koji ne dolaze s matematičkim i statističkim znanjima, a u poziciji su donošenja upravljačkih i poslovnih odluka u kojima ova znanja mogu biti ključna.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

A) Mjere centralnosti na grupiranim podacima

B) Kovarijanca i korelacija

C) Bazni i verižni indeksi

D) Osnove vjerojatnosti

Polaznici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 

  • Izračunati i interpretirati koeficijent korelacije. 
  • Izračunati i intepretirati verižne i bazne indekse.
  • Primijeniti osnovna pravila vjerojatnosti.

 

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

12 školskih sati (2 dana x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

  • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
    • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
  • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
    • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
  • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, u radu ćemo koristiti računala s ugrađenim statističkim naredbama u Excelu.

Predavači

dr.sc. Višnja Jurić rođena je  u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu,  te odjel Prirodoslovno-matematičkih znanosti Filozofskog fakulteta u Zadru, smjer Matematike i računarstva. Diplomirala je u prosincu 1990. godine.

Godine 1991.  započinje raditi kao profesor matematike i  računarstva u Graditeljsko i grafičkoj školi u Splitu, te 2000. godine odlazi u SAD na poslijediplomski studij Primijenjene matematike na University of Nevada, Reno (UNR),  gdje 2003. magistrira s tezom ”Asymmetric Double Weibull Distribution“.

Tijekom magisterija predaje predmete College Algebra i  Fundamental Principles of Mathematics.  Nakon završenog magisterija predaje na Art Institute of  California, San Francisco, te 2004.  započinje doktorski studij na University of California, Santa Barbara (UCSB) . Uz studij održava i nastavu na uvodnim predmetima iz statistike na dodiplomskom studiju.  

Godine 2006. vraća se u Hrvatsku te započinje raditi kao predavač  na  Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) gdje predaje predmete iz statistike i matematike. Od 2017. predavač je grupe predmeta matematike i statistike na Effectus, studij financije i pravo – visokom učilištu.  

Uz rad je pohađala ”Interdisciplinarni doktorski studij u statistici“ Sveučilišta u Ljubljani, gdje je s mentorom dr. sc. Mihaelom Permanom i komentorom dr.sc. Tomasz-em Kozubowskim (UNR) nastavila istraživanje započeto u okviru magistarskog rada.