Teorija igara i odlučivanje: PRICE GAMES

Datum početka: 23/24.09.2021.

Cilj radionice

Pružiti uvid u temeljne pojmove i principe teorije igara, problem-solving-a i decision making-a te na konkretnim primjerima omogućiti polaznicima razumijevanje ne-matematičkih znanja i vještina nužnih za praktičnu primjenu u poslovnim problemima prodaje i marketinga koji uključuju troškove/prihode/cijene.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

ANALIZA KORISNOSTI

 • Stablo korisnosti
 • Matrica korisnosti
 • Napredna analiza korisnosti
 • Analiza korisnosti s višestrukim perspektivama
 • Višestruke klase ishoda

ODLUČIVANJE U FAZAMA: TEORIJA SUSREĆE PRAKSU

 • Odlučivanje – rekapitulacija i uvod u analizu slučaja
 • Zavisne nesigurnosti
 • Stav prema riziku
 • Ekvivalent sigurnosti za eksponencijalnu funkciju korisnosti
 • Vrijednost informacija: savršene vs. nesavršene informacije

DODATNI IZAZOVI ODLUČIVANJA U PRAKSI

 • Učinkovito korištenje intuicije eksperata
 • Izvrnuto stablo

TEMELJNI POJMOVI TEORIJE IGARA

 • Raščlamba segmenata teorije igara
 • Terminologija strukture igara

KLASIFIKACIJA IGARA

 • Sekvencijalne igre i simultane igra
 • Igre s nultom sumom i igre s promjenjivom sumom
 • Jednokratne igre i iterirane igre
 • Igre sa savršenim informacijama i igre s nesavršenim informacijama
 • Strateški potezi; igra i predigra
 • Kooperativne igre i nekooperativne igre
 • Simetrične igre i asimetrične igre

SIMULTANE IGRE: KONCEPTI RJEŠENJA

SEKVENCIJALNE IGRE: KONCEPTI RJEŠENJA

ATOMSKE IGRE

 • Zatvorenikova dvojba
 • Igre koordinacije: igra osiguranja, kukavica, rat spolova

STRATEŠKI POTEZI: MEHANIZMI MANIPULACIJE

 • Neuvjetovani strateški potez: opredjeljenje
 • Uvjetovani strateški potezi: prijetnje i obećanja

NESIGURNOST I INFORMACIJE

 • Igre s nesavršenim informacijama
 • Igre s asimetričnim informacijama
 • Moralni hazard i nepovoljan izbor
 • Signaliziranje i provjeravanje

PRAKTIČNA PRIMJENA TEORIJE IGARA U SPECIFIČNIM POSLOVNIM SLUČAJEVIMA

 • Pregovaranje
 • Udruživanje / raspodjela dobiti
 • Krivulja potražnje i teorija igara

TEORIJA IGARA I ODLUČIVANJE: PRICE GAMES

 • Analize slučajeva
 • Tenderi

Polaznici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Primijeniti znanja i vještine problem-solvinga i decision makinga u poslovnim problemima prodaje i marketinga koji uključuju troškove/prihode/cijene.
 • Primijeniti ekspertne kvantitativne analitičke tehnike u kompleksnim poslovnim problemima prodaje i marketinga koji uključuju benefite/troškove/prihode/cijene.
 • Primijeniti znanja i vještine rješavanja igara s asimetričnim informacijama u poslovnim problemima prodaje i marketinga koji uključuju troškove/prihode/cijene.
 • Preporučiti i primijeniti strateške poteze manipulacije u poslovnim problemima prodaje i marketinga koji uključuju troškove/prihode/cijene.
 • Primijeniti napredna znanja i vještine teorije igara u specifičnim poslovnim slučajevima krivulje potražnje (monopol/oligopol), pregovaranja, udruživanja/raspodjele dobiti.
 • Primijeniti napredna znanja i vještine teorije igara u specifičnim poslovnim slučajevima tendera.

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29993:2017 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

dvodnevna radionica (2 dana x 6 sati)

Cijena radionice

 • 5.000,00 kuna + PDV
 • 10% popusta na prijavu do 15.07.2021.
 • Broj mjesta je ograničen.

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb 

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga i simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije i diskusije

Predavači

izv.prof.dr.sc. Robert Kopal, znanstveni suradnik; profesor visoke škole u trajnom zvanju; posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za nacionalnu sigurnost.

Dosadašnje profesionalno i znanstveno iskustvo: državni tajnik MUP-a RH; dekan Visokog učilišta Effectus; prodekan za R&D na Visokom učilištu Algebra te voditelj diplomskih studija Digitalni marketing i Podatkovni smjer; prodekan za nastavu na Visokoj poslovnoj školi Libertas; predavač i gost predavač na više visokih učilišta u RH i inozemstvu te na programu CROMA EduCare (Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika); savjetnik Uprave IN2 Grupe za R&D/znanstveni savjetnik; Chief Science Officer u IN2data; obavljao poslove glavnoga obavještajnog analitičara MUP-a RH; viši menadžer u POA-i i SOA-i; objavio 11 knjiga u RH i inozemstvu (Ekonomska analiza međunarodnog terorizma; Teorija igara, Tehnike kompetitivne analize i dr.); autor više poglavlja u knjigama te 60+ stručnih i znanstvenih radova u RH i inozemstvu; voditelj i predavač na 100+ poslovnih i analitičkih radionica u RH i inozemstvu (trenirao policijske službenike 11 država); dizajnirao nekoliko specijaliziranih informacijskih sustava; certificirani trener obavještajne analitike  i analitičkog SW (20+ certifikata); član IALEIA-e i BDVA; izvršni urednik u International Journal of Digital Technology and Economy te član uredništva u International Journal of Economics & Management Sciences; izlagao na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama te sudjelovao i vodio više nacionalnih i međunarodnih analitičkih projekata; član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost; član Matičnog povjerenstva za društvene znanosti; član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala; član nacionalnog tima RH – Europski Big Data Hackathon 2017. koji je osvojio 1. mjesto.

Najnovija knjiga “Kreativnost 4.0: evolucija i revolucija” objavljena je u listopadu 2018. godine.