Upravljanje pomoću emocionalne inteligencije

Datum početka: studeni

Cilj radionice

Pružiti polaznicima stjecanje osnovnih, temeljnih znanja i spoznaja o vlastitim emocijama, emocijama zaposlenih, empatičkim procesima, transferu emocija, kreiranju emocionalne temperature i emocionalne zaraze tima kao moćnih instrumenata emocionalne inteligencije tima, te modelima implementacije te inteligencije u učinkovitijem poslovnom upravljanju i stvaranju poslovne izvrsnosti.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Što su emocije i koja im je uloga i značenje u upravljanju ljudstvom?
 • Kako kreirati emocionalnu inteligenciju u organizacijama?
 • Modeli i postupci identifikacije i oslobađanja emocija.
 • Modeli transfera emocija unutar tima, kreiranje empatičkih tijekova, emocionalne temperature i emocionalne zaraze.
 • Emocionalna inteligencija u vođenju i motivaciji ljudstva.
 • Emocionalna inteligencija u upravljanju promjenama.
 • Emocionalna inteligencija i organizacijsko učenje.
 • Emocionalna inteligencija u upravljanju konfliktima i stresom.
 • Zaključak

Polaznici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Znati što im znače i predstavljaju ekspresije vlastitih emocija i emocija članova tima i kako upravljati tim procesima ekspresije,
 • Naučiti će načine i modele prijenosa (transfera) emocija unutar radnog tima, te kreirati empatičke procese u timu,
 • Naučiti će kako učinkovito kreirati emocionalnu temperaturu u timu, te kreirati i održavati emocionalnu zarazu,
 • Temeljem emocionalne zaraze steći će znanja kako istu učinkovito koristiti u vođenju i motivaciji ljudstva,
 • Spoznajom kreiranja emocionalne zaraze naučit će kako učiniti učinkovitije upravljanje organizacijskim promjenama,
 • Također, kroz spoznaju moći emocionalne zaraze uvidjeti će kako istu konstruktivno koristiti u kreiranju učinkovitog organizacijskog učenja, prevenciji stresa i organizacijskih konflikata.
 • Naučiti na koji način su povezani organizacijska kultura i timski rad, te kako se stvaraju učinkoviti timovi
 • Shvatiti moć emocionalne inteligencije u kreiranju ostalih elemenata poslovnog upravljanja i kreiranja poslovne izvrsnosti kroz razvitak ljudskih potencijala.

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

6 školskih sati (1 dan x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije i diskusije

Predavači

Akademik, prof.dr.sc. Dragutin Gutić. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao socijalnu psihijatriju na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao iz marketinga na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Redoviti je sveučilišni profesor u trajnom zvanju iz društvenih znanosti – ekonomije: menadžmenta, te humanističkih znanosti iz psihologije. Tijekom svoje karijere bio je profesor brojnih fakulteta u BiH, Hrvatskoj i šire iz kolegija marketinga, menadžmenta i psihologije. Sada je redoviti profesor na Univerzitetu modernih znanosti CKM u Mostaru iz oblasti menadžmenta i psihologije, te na Visokoj školi za financije i pravo „Effectus“ u Zagrebu iz upravljanja ljudskim potencijalima. Vodio je brojne diplomske i doktorske studije. Sada je voditelj doktorskog studija iz Menadžmenta ljudskih resursa na citiranom univerzitetu u Mostaru.
Redoviti je član HAZUD (Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori, Basel, Švicarska) i te jedan od osnivača i redoviti član HAZU BiH (Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, Mostar).
Objavio je stotinjak, uglavnom znanstvenih radova u raznim znanstvenim časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja menadžmenta i psihologije. Sudionik je međunarodnih znanstvenih skupova i konferencija. U dva segmenta dao je prvi znanstvene poticaje, te se smatra idejnim tvorcem istih u znanosti (menadžmentu): HUREMETRICS (Human Resources Metrics; metrika ljudskih resursa), te ORBEMETRICS (Organization Behaviour Metrics; metrika organizacijskog ponašanja). Autor je nedavno objavljenih knjiga-udžbenika „Upravljanje emocionalnom inteligencijom“, te „Upravljanje duhovnim kapitalom“, koje obrađuju tematiku ove radionice.
Objavio je do sada 38 knjiga (samostalno i s koautorima) iz područja menadžmenta i psihologije.
Tijekom svoje višegodišnje karijere bio je voditeljem ili suradnikom na više različitih projekata.

 

dr.sc. Katarina Sokić, rođena je 28. kolovoza 1970. godine u Novoj Gradiški. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Na istom fakultetu završila je 2010. godine  poslijediplomski znanstveni studij iz građanskopravnih znanosti, obranila magistarski rad s naslovom Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti i stekla naziv magistra znanosti iz znanstvene grane građansko pravo i građansko procesno pravo. Položila je pravosudni ispit 1997. godine, te javnobilježnički ispit 2006. godine. Od 1995. godine do 2006. godine radila je u odvjetničkoj službi, isprva kao odvjetnička vježbenica, a nakon položenog pravosudnog ispita kao odvjetnica. Od 2006. godine do 2017. radila je u javnobilježničkoj službi. Trenutno je zaposlena  kao predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na EFFECTUS – studij za financije i pravo u Zagrebu.
Nakon završene pripremne godine doktorskog studija, upisala je doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. U dosadašnjem istraživačkom radu bavila se uglavnom psihologijom individualnih razlika i psihologijom ličnosti. Doktorski rad pod naslovom Provjera trijarhijskoga modela psihopatije obranila je u srpnju 2017. godine.
Provela je istraživanja pod nazivom Povezanost općih i specifičnih crta ličnosti i vrijednosnih orijentacija i Povezanost specifičnih crta ličnosti i osobne dobrobiti, a svoj istraživački rad prezentirala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.