Upravljanje projektima

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Pružiti polaznicima osnovna znanja o upravljanju projektima, kao metodi upravljanja prema kojoj se ostvaruju potrebe i ciljevi Zavoda, te upravlja rizicima, kontrolom i troškovima projekata.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima koji su uključeni ili će biti uključeni u kreiranje i provedbu projekata, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Što je projektni pristup?
 • Upravljanje projektnim ciklusom
 • Vrste projekata
 • Pripremne analize i utvrđivanje ciljeva i svrhe projekta
 • Planiranje projekta
 • Upravljanje rizicima
 • Provedba i nadzor nad provedbom projekta
 • Upravljanje troškovima i CB analiza
 • Zaključak

Polazinici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Znati što je projektni pristup i kako je povezan s vizijom i misijom, te uspjehom organizacije
 • Znati izabrati vrstu projekta za konkretni izazov i upravljati projektnim ciklusom
 • Naučiti kako se provode pripremne analize u identifikaciji projekta i utvrditi ciljeve, svrhu i rezultate projekta
 • Primijeniti alate potrebne u planiranju projekta i naučiti kako upravljati rizicima projekta
 • Naučiti kako upravljati troškovima projekta
 • Znati kako nadzirati realizaciju projekta

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

6 školskih sati (1 dan x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristit različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije i diskusije

Predavači

dr.sc. Jadran Antolović, proteklih 10 godina profesor projektnog i kulturnog menadžmenta, te menadžment javnog sektora na Veleučilištu Baltazar Zaprešić (prije Visoka škola Adam Baltazar Krčelić), te jedno vrijeme voditelj stručnog studija Menadžmenta u kulturi, a danas zamjenik voditelja specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment javnog sektora. Posljednjih 8 godina profesor na specijalističkom diplomskom studiju Projektnog menadžmenta na kolegijima: Menadžment EU projekta i Dizajniranje ideja u projekte. Stekao bogato iskustvo u vođenju projekata i sudjelovanju u istima kao ključni stručnjak. Vlasnik i direktor tvrtke Hadrian d.o.o. čija djelatnost je prioritetno usmjerena na pružanje konzultantskih usluga u području strateškog menadžmenta i projektnog menadžmenta. Više od 16 godina iskustva u državnoj upravi na pozicijama savjetnika, potom pomoćnika ministra kulture (1998.-2004.), državnog tajnika i zamjenika ministra kulture (2004.-2008.) – u tom razdoblju odgovoran pravne i financijske aspekte projekata u kulturi (Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Arheološki muzej u Naroni, Arheološki muzej u Osijeku, Muzej antičkog stakla u Zadru, Projekt Vukovar-Vučedol-Ilok itd.) Iskustvo voditelja radne skupine kao član hrvatskog pregovaračkog tima u procesu pregovora Republike Hrvatske za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji za područje kulture i medija. Široko i bogato radno iskustvo u svojstvu eksperta za ekonomska i pravna pitanja zaštite i očuvanja kulturne baštine (član UNESCO-ve ekspertne skupine za tehničku pomoć Rumunjskoj u unapređenju sustava zaštite kulturne baštine – 2007.; konzultant Službe za zaštitu kulturne baštine Republike Mađarske – 2008.; savjetnik ministra kulture Crne Gore za usklađivanje zakonodavstva sa EU u područjima kulture i medija – 2009.; u svojstvu UNESCO-vog eksperta autor GAP analize zakonodavstva Bosne i Hercegovine u području kulture. Autor stručnih knjiga, znanstvenih i stručnih radova iz područja menadžmenta.

dr.sc. Aljoša Šestanović, rođen je 30. 09. 1971. godine u Splitu. Diplomirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Titulu magistra znanosti stekao je 2002. godine, a doktorirao 2012. godine u grani financija. Imatelj je CFA certifikata, koji se prema Financial Times-u i Bloomberg Businessweek-u smatra zlatnim standardom za financijske praktičare. Član je CFA Institute iz SAD-a. Ima preko 15 godina radnog iskustva na području financija u različitim savjetničkim i financijskim institucijama. Ima položen ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog brokera. Sudski je vještak za financije i računovodstvo. Aktivno je sudjelovao i u radnim tijelima HANFE kao jedan od predstavnika investicijskih društava u radnim tijelima prilikom implementacije novog Zakona o tržištu kapitala usklađenog s EU MiFID direktivom. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Autor je nekoliko zapaženih radova iz područja financija.
Redaktor je hrvatskog prijevoda knjige Osnove financijskog menadžmenta (izdanje 2014.), a čiji su autori Van Horne i Wachowicz. Navedena knjiga je udžbenički standard za kolegij Poslovne financije na brojnim visokim učilištima.