Voditelj/ica ljudskih potencijala

Datum početka: 01.02.2021.

Dopusnica

Program usavršavanja za poslove Voditelj/ica ljudskih potencijala izvodi Poslovno učilište Effectus uz dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja klasa: UP/I-602-07/17-03/00141, ur. br.: 533-25-17-0005.

 

Voditelj programa: mr.sc. Marija Kalinić

PREDAVAČI NA PROGRAMU:

  • izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat
  • prof.dr.sc. Marinko Jurčević
  • doc.dr.sc. Robert Kopal
  • dr.sc. Katarina Sokić
  • mr.sc. Maja Crnjak, MBA
  • mr.sc. Marija Kalinić
  • Hrvojka Kutle, prof. psih.
  • Jelena Jelušić, prof.psih.
  • Jasmina Tofant Reljić, prof.psih.
  • Darko Milković mag.iur.
  • Daria Korkut mag. angl.
  • Ivan Božajić struč.spec.ing.sec.

O programu

Uloga menadžmenta ljudskih potencijala u suvremenom poslovnom svijetu obuhvaća široku mrežu odgovornosti koja uključuje organizacijsko vođenje i strateško promišljanje. Nastojeći integrirati navedene sastavnice, razvili smo program usavršavanja za poslove Voditelja/ice ljudskih potencijala. 
Cilj programa je osposobiti polaznike za stručni rad na samostalnoj pripremi i provedbi poslovnog intervjua te za primjenu različitih postupaka procjene radne uspješnosti.

Povrh toga, polaznici će se osposobiti za izradu plana profesionalnog usavršavanja zaposlenika, sistematizacije radnih mjesta i sustava nagrađivanja. 
Cijeneći sve veći značaj razvijanja kulture suradnje u organizacijama, polaznici će biti upoznati s vještinama razvijanja konstruktivnog poslovnog ozračja utemeljenog na načelima poslovne etike, kao i s metodama prepoznavanja i preveniranja organizacijskih konflikata i pravilima kriznog komuniciranja. Također, upoznat će se s aktivnostima employer brandinga kojima mogu značajno povećati image poželjnog poslodavca na sve zahtjevnijem tržištu rada.

S obzirom da najnovija istraživanja pokazuju da motivi kojih zaposlenici nisu svjesni i automatski psihički procesi relativno snažno određuju organizacijsko ponašanje, polaznici će biti upoznati sa najnovijim spoznajama o implicitnoj motivaciji i značaju psihologije osobnosti u organizacijskom kontekstu.  
U okviru programa polaznici će biti upoznati s pozitivnim zakonskim normama iz  područja radnog prava uključujući sklapanje ugovora o radu, pravima i obvezama zaposlenika s osnova radnog odnosa, načinima prestanka radnog odnosa i provođenje postupaka otkazivanja ugovora o radu,  te s pravilima zaštite na_radu.  
Program izvode stručnjaci s bogatim praktičnim i istraživačkim iskustvom u području upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Nastavne cjeline i podcjeline

 • Organizacija i izazovi u upravljanju ljudskim potencijalima u digitalnom dobu
  • Ustroj i organizacija upravljanja ljudskim potencijalima
  • Od digitalnih ljudskih potencijala do ljudskih potencijala digitalnog doba
  • “Analiza socijalnih mreža”
 • Analiza radnih mjesta, pribavljanje i selekcija zaposlenika
  • Analiza i sistematizacija radnih mjesta
  • Kompetencijski model ULJP
  • Pribavljanje zaposlenika
  • Employer branding u funkciji pribavljanja zaposlenika i jačanja image-a tvrtke
  • Selekcija
 • Upravljanje karijerom zaposlenika i radnom učinkovitošću
  • Procjena obrazovnih potreba organizacije
  • Profesionalno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika
  • Razvoj karijere zaposlenika
  • Procjena radne učinkovitosti
 • Mjerenje radne uspješnosti u ljudskim potencijalima
  • Mjerenje u ljudskim potencijalima – strateški pristup upravljanju ljudskim potencijalima
  • Postupak mjerenja u ULJP
 • Poslovna izvrsnost
  • Poslovna izvrsnost i NLP (NeuroLingvističko Programiranje)
  • NLP alati i tehnike i mogućnosti njihove primjene u ljudskim potencijalima
 • Organizacijsko ponašanje
  • Osobnost i organizacija
  • Radno ponašanje
  • Sustavi motiviranja i nagrađivanja zaposlenika
  • Organizacijska kultura
  • Timski rad
 • Temeljna načela radnog prava i pravila zaštite na radu
  • Zasnivanje i sadržaj individualnog radnog odnosa
  • Prestanak individualnog radnog odnosa
  • Zaštita na radu
  • Osposobljavanje radnika
 • Vođenje kreativnog tima
  • Kognitivna ograničenja
  • Inovacijski motor
  • Tehnike kreativnog mišljenja
  • Upravljanje ljudskim potencijalima u kriznim situacijama (primjer COVID 19

Kompetencije nakon završetka programa

 • Samostalno interpretirati ulogu i značenje ljudskog kapitala
 • Analizirati, sistematizirati i opisati radna mjesta te definirati poslove i zadatke zaposlenika
 • Definirati izvore, metode pribavljanja i načina odabira ljudskih potencijala
 • Samostalno pripremiti i voditi poslovni intervju kandidata i informirati kandidata o uvjetima radnog odnosa
 • Izraditi plan usavršavanja znanja zaposlenika te samostalno izraditi plan sustava plaća i nagrađivanja

   

Trajanje programa

Fond sati: Program u trajanju od 165 sati ostvaruje se konzultativno-instruktivnom nastavom prema predviđenom rasporedu.  

Vrijeme održavanja:

Ponedjeljak: 17.00 – 20.15 sati

Srijeda: 17.00 – 20.15 sati

 

Uvjet upisa

Program usavršavanja za poslove voditelj/ica ljudskih potencijala može upisati osoba koja:

– Ima navršenih 18 godina života

– Ima završenu minimalno Višu stručnu spremu odnosno minimalno stečeno 120 ECTS bodova i naziv prvostupnik/ica

 

Završetak programa

Nakon završetka programa za poslove voditelj/ica ljudskih poteencijala, polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju, te Certifikat ISO 29990: 2010  Quality Management, na hrvatskom i engleskom jeziku, što osigurava mobilnost znanja i potvrdu stečenih kompetencija.

Iznos školarine

Ukupan iznos školarine je 15.000,00 kn

 • Za jednokratnu uplatu ukupnog iznosa školarine ostvaruje se 10% popusta na ukupan iznos školarine
 • Svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10% na ukupan iznos školarine
 • Mogućnost plaćanja u tri rate bez kamata