3. godina - Ljetni semestar

Banke i bankarsko poslovanje

Studij
Preddiplomski studij
Godina
3. godina
Semestar
Ljetni semestar
Predmet
Banke i bankarsko poslovanje
Nastavnici
Čedo Maletić, Tajana Barbić
ECTS bodovi
7
Sati predavanja
30
Sati vježbe
30
Sati seminarske nastave
0

Ciljevi

Znanje i razumijevanje bankarskoga poslovanja
Upoznavanje s funkcijama banke i odnosima banke prema klijentima
Upoznavanje s bankarskim uslugama i proizvodima.
Interpretirati financijski izvještaj banke i rizike s kojima je banka suočena.
Razumijevanje odnosa banke i regulatora.

Sadržaj

1. Uvod u kolegij; uloga novca u ekonomiji
2. Teorija Bankarstva
3. Neutralni bankarski poslovi
4. Platni promet
5. Pasivni bankarski poslovi
6. Aktivni bankarski poslovi
7. Bankarska eksternalizacije
8. Financijska izvješća banke
9. Dobit banke
10. Računovodstvo banaka
11. Rizici u bankarstvu
12. Kontrola rizika
13. Bilanca banke – adekvatnost kapitala
14. Supervizija banaka – uloga centralne banke
15. Organizacija banaka

Ishodi učenja

I1 – Opisati međusobni odnos banke i drugih poslovnih subjekata.
I2 – Identificirati usluge i proizvode banke.
I3 – Pripremiti materijale za poslovne procese i bankarske proizvode.
I4 – Koristiti bankarske proizvode s obzirom na klijentove potrebe.
I5 – Interpretirati financijski izvještaj banke i rizike s kojima je banka suočena.
I6 – Analizirati odnose banke, klijenata i regulatora.

Obavezna literatura

Gregurek Miroslav, Vidaković Neven "Bankarsko poslovanje" – treće nepromijenjeno izdanje Effectus 2015.

Materijali s nastave (predavanja i vježbe)

Dopunska literatura

Mishkin F. S.: Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta, 8. izdanje

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

OBVEZE STUDENATA I PRAVILA POLAGANJA ISPITA: Pogledajte ovdje