2. godina - Ljetni semestar

Osnove trgovačkog prava

Studij
Preddiplomski studij
Godina
2. godina
Semestar
Ljetni semestar
Predmet
Osnove trgovačkog prava
Nastavnici
Duška Šarin, Marko Lukač, Tina Marfan, Vedran Ceranić
ECTS bodovi
7
Sati predavanja
45
Sati vježbe
0
Sati seminarske nastave
30

Ciljevi

Cilj kolegija Osnove trgovačkog prava jest edukacijom i aktivnim uključivanjem studenata u rad, pripremiti studente za konkretne poslovne zadatke s kojima će se susresti u budućim poslovnim subjektima tijekom svojih karijera.
Uz teorijska znanja, kroz praktični rad potrebno je kod studenata razvijati sposobnost za samostalno sudjelovanje u gospodarskim aktivnostima prvenstveno kroz ovladavanje znanja o trgovačkim ugovorima, kao osnovom suvremenih gospodarskih odnosa.
Studenti će uz potrebna teorijska znanja upoznati i tehnike sklapanja pojedinih trgovačkih ugovora, koje će im pomoći da postupno ovladaju trgovačkim ugovorima ali i da sami sudjeluju u izradi istih.
Isto tako kroz praktični rad studenti će se upoznati sa najzanimljivijim slučajevima sudske prakse kada su u pitanju trgovački ugovori, što bi im dodatno trebalo olakšati ovladavanjem materije trgovačkog ugovornog prava.

Sadržaj

1. Trgovački ugovori u sustavu prava
2. Osnovna načela trgovačkog ugovornog prava
3. Predugovorna odgovornost
4. Nastanak ugovora
5. Vrijeme i mjesto sklapanja ugovora
6. Valjanost ugovora
7. Sredstava za osiguranje obveza
8. Promjene u ugovorima
9. Prestanak ugovornih obveza
10. Ugovori u u svezi s poslovanjem trgovaca općenito
11. Ugovori o trajnom prijenosu stvari i prava
12. Ugovori o privremenom prijenosu stvari i prava
13. Ugovori o pribavljanju rezultata faktičnog rada
14. Ugovori o pribavljanju rezultata pravnog posla
15. Neimenovani ugovori u praksi, potrošački ugovori, osnove prava konkurencije i industrijskog vlasništva

Ishodi učenja

I1 – Identificirati osnovne pojmove, pravne izvore te povijesni razvoj trgovačkog prava.
I2 – Razložiti obilježja i načela trgovačkog ugovornog prava.
I3 – Razjasniti predugovorne aktivnosti i aktivnosti prilikom sklapanja trgovačkih ugovora.
I4 – Identificirati razloge nevaljanosti trgovačkih ugovora te instrumente za ugovorno pojačanje položaja ugovornih stranaka.
I5 – Upotrijebiti dopuštene promjene u ugovorima nakon sklapanja trgovačkih ugovora.
I6 – Razlikovati razloge koji dovode do odgovornosti ugovornih strana i prestanka ugovornih obveza.

Obavezna literatura

Verović M., Osnove trgovačkog (ugovornog) prava, Visoko učilište EFFECTUS, Zagreb, 2014.

Zakon o obveznim odnosima

Nastavni materijali s predavanja i vježbi

Dopunska literatura

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

OBVEZE STUDENATA I PRAVILA POLAGANJA ISPITA: Pogledajte ovdje