3. godina - Zimski semestar

Upravni postupak i upravni spor

Studij
Preddiplomski studij
Godina
3. godina
Semestar
Zimski semestar
Predmet
Upravni postupak i upravni spor
Nastavnici
Milan Stipić, Zdravka Jagić
ECTS bodovi
8
Sati predavanja
30
Sati vježbe
0
Sati seminarske nastave
30

Ciljevi

Razvijati sposobnost studenta na stjecanju znanja i vještina u postupanju i rješavanju u upravnim, upravnosudskim i prekršajnim stvarima.
Upoznati studenta sa sadržajem i ciljem zakonskih odredaba radi praktične primjene upravnog, upravnosudskog (i prekršajnog postupka), a stečena znanja studentu će pomoći da postupno usvoji edukacijski sadržaj i sam stvara nove materijale.
Studenta u cijelosti upoznati s primjenom pravila općeg upravnog postupka, posebnih postupaka i materijalnoga prava radi donošenja pravilne i zakonite odluke, u rješavanju konkretnih slučajeva.

Sadržaj

1. Opća pravila upravnog postupka i nadležnost
2. Službena osoba i pravna pomoć u upravnim stvarima
3. Sudjelovanje stranaka u postupku
4. Pokretanje upravnog postupka
5. Postupak rješavanja upravnih stvari
6. Dokazivanje
7. Radnje u postupku i rokovi
8. Međusobno obavješćivanje službene osobe i stranke
9. Rješavanje upravne stvari i pravni lijekovi
10. Izvršenje
11. Upravni ugovor
12. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga
13. Troškovi postupka
14. Upravni spor, temeljne značajke
15. Prekršajni postupak, temeljne značajke

Ishodi učenja

I1 – Interpretirati opće pojmove upravnog postupka i pravila o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti.
I2 – Interpretirati elemente prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka.
I3 – Opisati rješavanje upravne stvari.
I4 – Objasniti pravne lijekove i postupak izvršenja.
I5 – Analizirati elemente upravnog ugovora.
I6 – Analizirati sadržaj upravnog spora i temeljnih obilježja prekršajnog prava.

Obavezna literatura

Stipić, Milan, Jagić, Zdravka: Upravni postupak, upravni spor i temeljne značajke prekršaja, Zagreb, Visoko učilište EFFECTUS-visoka škola za financije i pravo, 2015.

Zakon o općem upravnom postupku Nar. nov. br. 47/09.

Zakon o upravnim sporovima Nar. nov. br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/18.

Prekršajni zakon Nar. nov. br. 107/07., 39/13., 110/15., 70/17. i 118/18. čl.1, 15-30, 59-62, 76-77, 108-116, 221-127, 228-245.

Dopunska literatura

Đerđa, Dario, Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj, Inženjerski biro, Zagreb, Zagreb 2010.

Stručni časopisi i članci s pravnim sadržajem o upravnom postupanju, relevantna upravna, upravnosudska i prekršajnopravna praksa.

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

OBVEZE STUDENATA I PRAVILA POLAGANJA ISPITA: Pogledajte ovdje