Šego i Fortunić – novi magistri sa Effectusa!

Nakon obrane magistarskog rada, diplomanti diplomskog studija Effectus-a Mario Fortunić i Tomislav Šego uspješno su završili studijski program Pravo i upravljanje nekretninama na Europskom pravnom fakultetu – Novoj univerzi, Republika Slovenija, čime su stekli akademski naziv magistra prava i upravljanja nekretninama.

Čestitamo kolegama na uspješnom dovršetku studija!

Upis magistarskog studijskog programa Pravo i upravljanje nekretninama omogućen je svim studentima koji na EFFECTUS-u završe studij Poslovno upravljanje – MBA (ili su ranije završili specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financija) i to izravnim upisom na završnu godinu studija uz obvezu polaganja nekoliko razlikovnih ispita. Uspješnim završetkom studija diplomantima se omogućuje nastavak studija i upis na doktorske studijske programe koje izvodi Europska pravna fakulteta – Nova univerza (doktorski studij Pravo i doktorski studij Pravo i upravljanje nekretninama u trajanju od 3 godine).