Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na stručni studij – Financije i pravo

Pravo upisa na studij pod  jednakim  uvjetima utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Effectus studij financije i pravo – visoko učilište i Pravilnikom o studiranju  Effectusa imaju svi pristupnici unutar utvrđenog broja za upis (upisne kvote) ukoliko su stekli minimalni utvrđeni broj bodova potrebnih za upis.

Effectus studij financije i pravo – visoko učilište raspisuje javni natječaj za prijavu pristupnika za upis na studij na temelju odluke o objavi natječaja i provedbi upisa.

Prijavu na natječaj za upis u prvu godinu studija može podnijeti osoba koja:

  • ima završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • ima položenu državnu  maturu ili završnu svjedodžbu o maturi završene srednje škole.

Osobe koje su prijašnje obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske obvezne su provesti postupak priznavanja inozemne svjedodžbe/diplome pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa.

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u roku koji je određen za upis nije upisao, gubi pravo na upis.