Državna matura

Državna matura je skup ispita kojima se provjeravaju i vrednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.

Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature. Ispiti su jednaki za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.

Polaganje ispita državne mature potrebno je prijaviti putem internetske stranice www.postani-student.hr gdje učenik odabire koje ispite želi polagati na državnoj maturi i za upis kojih se studijskih programa želi prijaviti.

Elementi vrednovanja za studij Financija i poslovnog prava na EFFECTUS-u:

 • Vrednovanje prosjeka svih ocjena iz srednje škole – 35%
 • Obvezni dio državne mature:
  • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 20%
  • Matematika – osnovna razina (B) – 20%
  • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Izborni dio državne mature – nije zahtjev studija.

Učenici koji pohađaju završne (četvrte) razrede gimnazijskih programa obrazovanja i u aplikaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja odaberu studij Financije i poslovno pravo, obvezno polažu ispite državne mature, bez potrebe pristupanja kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u.

Učenici koji pohađaju završne razrede četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini) mogu polagati ispite državne mature te za upis na stručni studij Finacije i poslovno pravo imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:

 • polagati ispite državne mature koje je EFFECTUS utvrdio kao uvjete za upis ili
 • pristupiti kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u i polagati prijemni ispit (bez potrebe polaganja državne mature)

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:

 • polagati ispite državne mature koje je EFFECTUS utvrdio kao uvjete za upis (bez potrebe pristupanja kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u) ili
 • pristupiti kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u (bez obveze polaganja državne mature)