Effectus i poslodavci

Nema teorije bez prakse i prakse bez teorije. Povodeći se ovim aksiomom EFFECTUS nastoji što više prožeti svoj nastavni program praktičnim primjerima i suradnjom s poslovnom zajednicom.

Aktivno uključivanje poslodavaca u obrazovni proces EFFECTUS potiče provodeći sljedeće aktivnosti:

  • Programom studentske prakse kojim student stječe znanja, vještine i sposobnosti savladavanja izazova u stvarnom poslovnom svijetu
  • Mentoriranjem završnih i specijalističkih radova. Završni i specijalistički rad trebaju biti pisani dokaz kako je student sposoban primijeniti naučeno na praktičnom primjeru rješavanja problema.
  • Gostujućim predavanjima. Omogućavamo poslodavcima da podijele svoja iskustva sa svojim potencijalnim zaposlenicima, ali isto tako i da dobiju povratnu informaciju što studenti očekuju od poslodavaca.
  • Sudjelovanjem u aktivnostima koje organizira EFFECTUS. Poslodavci aktivno sudjeluju u našim aktivnostima kao što su studentske debate i EFFECTUS forum s ciljem intenziviranja komunikacije, iznošenja stavova o relevantnim društvenim pojavama i komunikacijom s medijima.

Nadamo se da se možete prepoznati u jednoj od aktivnosti. Ukoliko se želite uključiti u jednu od navedenih aktivnosti obratite se na referada@effectus.com.hr