Financije i poslovno pravo – Cijena studija

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija. Model plaćanja studija utvrđuje se Ugovorom o studiranju.
 
Modeli plaćanja i cijena studija prilikom prvog upisa prve, druge ili treće godine prediplomskog stručnog studija Financije i pravo

Modeli plaćanja

Model A – način plaćanja:
Jedna godišnja rata

Cijena studija (s popustom): 24.210,00 kn
Odobreni popust: 10%
Broj rata: 1
Dospijeva na naplatu: Prilikom upisa na studij
Cijena studija (bez popusta): 26.900,00 kn

Model B – način plaćanja:
Diners kartica ili Diners potrošački kredit

Cijena studija (s popustom): 25.555,00 kn
Odobreni popust: 5%
Broj rata: 1*
Dospijeva na naplatu: Prilikom upisa na studij
Cijena studija (bez popusta): 26.900,00 kn

Model C – način plaćanja (mj. rata već od 2.500 kn):
10 mjesečnih rata

Cijena studija (s popustom): 26.900,00 kn
Odobreni popust: 0%
Broj rata: 10
Dospijeva na naplatu: Prva rata prilikom upisa; Preostalih 9 rata do 15-tog u mjesecu
Cijena studija (bez popusta): 26.900,00 kn

Model D – način plaćanja (mj. rata već od 1.883 kn):
70% cijene studija – 10 mjesečnih rata; 30% cijene studija beskamatni poček

Cijena studija (s popustom): 26.900,00 kn
Odobreni popust: 0%
Broj rata: 11
Dospijeva na naplatu: 70% cijene studija – 10 mjesečnih rata; 30% cijene studija beskamatni poček
Cijena studija (bez popusta): 26.900,00 kn

* Kod plaćanja Diners karticom ili Diners potrošačkim kreditom student može odabrati plaćanje do 12 rata beskamatno

Modeli plaćanja i cijena studija kod prijelaza s drugog studija upisom na istu godinu preddiplomskog stručnog studija Financije i pravo (razlikovni studenti)

Model A – način plaćanja
Jedna godišnja rata

Cijena studija (s popustom): 18.905,00 kn
Odobreni popust: 5%
Broj rata: 1
Dospijeva na naplatu: Prilikom upisa na studij
Cijena studija (bez popusta): 19.900,00 kn

Model B – način plaćanja
Diners kartica ili Diners potrošački kredit

Cijena studija (s popustom): 19.900,00 kn
Odobreni popust: 0%
Broj rata: 1**
Dospijeva na naplatu: Prilikom upisa na studij
Cijena studija (bez popusta): 19.900,00 kn

Model C – način plaćanja
10 mjesečnih rata

Cijena studija (s popustom): 19.900,00 kn
Odobreni popust: 0%
Broj rata: 10
Dospijeva na naplatu: Prva rata prilikom upisa; Preostalih 9 rata do 15-og u mjesecu
Cijena studija (bez popusta): 19.900,00 kn

*Pravo na upis iste godine studija kod prijelaza s drugog visokog učilišta utvrđuje se Rješenjem kojim se odobrava upis na studij. Rješenjem se utvrđuje i obveza plaćanja troškova organizacije nastave i polaganja ispita iz razlikovnih predmeta (predmeti s nižih godina studija)

** Kod plaćanja Diners karticom ili Diners potrošačkim kreditom student može odabrati plaćanje do 12 rata beskamatno

Prilikom upisa studija Financije i poslovno pravo, student i Effectus sklapaju Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana. Obveza studenta je podmiriti troškove upisa (upisninu) i cijenu jedne godine studija. Upisnina i cijena studija mogu se podmiriti transakcijskim plaćanjem ili uplatom gotovine na žiro-račun Effectus-a, Diners kreditnom karticom, odnosno Diners potrošačkim kreditom, kreditnim karticama, debitnim karticama ili drugim potrošačkim kreditom.

Upisnina iznosi 300,00 kn i plaća se prilikom upisa akademske godine. Upisninom se podmiruju administrativni troškovi vezani uz upis.

Uplaćena cijena studija za akademsku godinu (za jednu godinu studija) obuhvaća:

 • predavanja i vježbe / seminarsku nastavu prema odobrenom studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
 • međuispite i testove za pojedine predmete prema usvojenom rasporedu i važećim pravilima o studiranju;
 • dio obvezne nastavne literature te nastavni materijal, sažetke predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.;
 • uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
 • uporabu informacijskog sustava Effectusa;
 • uporabu knjižnog fonda biblioteke;
 • dio troškova svečane promocije i dodjele diploma nakon uspješnog završetka studija

Cijena studija ne obuhvaća:

 • dopunsku literaturu;
 • razlikovne ispite;
 • ispite pred povjerenstvom;
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje;
 • druge posebne administrativne troškove propisane općim aktima Effectus-a (primjerice, ali ne ograničavajući se na, troškove ponovnog upisa predmeta, troškove produljenja statusa studenta…)
 • osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje