Financije i poslovno pravo – Ishodi učenja

Skupovi ishoda učenja akreditiranog preddiplomskog stručnog studija Financije i poslovno pravo predstavljaju operacionalizaciju kako općih tako i stručnih kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive. Skupovi ishoda opisuju glavna postignuća te se po završetku preddiplomskog stručnog studija Financije i poslovno pravo od diplomiranih studenata očekuje da budu osposobljeni:

 1. Opisati prirodu, pravni i institucionalni okvir te ključne elemente poslovnog okruženja.
 2. Donositi neovisne, logične, gospodarski racionalne i zakonite financijske odluke pridržavajući se propisanih postupaka i smjernica i općepriznatih ekonomskih načela.
 3. Prikupljati, organizirati i interpretirati financijske i druge poslovne informacije i podatke.
 4. Izraditi analize poslovanja manjeg stupnja složenosti.
 5. Primijeniti osnovna načela, pravila i strategije računovodstva, financijskog menadžmenta i financijskog planiranja u situacijama manjeg stupnja složenosti na temelju dostupnih podataka.
 6. Samostalno upravljati financijskim resursima gospodarskog subjekta.
 7. Procijeniti društvene i ekonomske koristi od poslovanja gospodarskog subjekta.
 8. Objasniti strukturu, mehanizme i pravila upravljanja trgovačkim društvima i drugim različitim oblicima gospodarskih subjekata.
 9. Analizirati činjenice i izvoditi zaključke u poslovno pravnim situacijama manjeg stupnja složenosti, koristeći pravne izvore, sudsku praksu te udžbenike, znanstvene i stručne radove iz područja poslovnog prava.
 10. Kreirati odluke, rješenja, ugovore i druge vrste pisanih akata manjeg stupnja složenosti, na hrvatskom i engleskom jeziku, u skladu sa zakonom.
 11. Komunicirati s internim i eksternim dionicima, usmeno i/ili pisanim putem ekonomsko-financijskim i pravnim procesima i pojavama.
 12. Primijeniti osnovne analitičke vještine kod donošenja poslovnih odluka.