Financije i poslovno pravo – Upisi

Pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom EFFECTUS-a i Pravilnikom o studiranju imaju svi pristupnici unutar utvrđenog broja za upis (upisne kvote) ukoliko su stekli minimalni utvrđeni broj bodova potrebnih za upis.

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište raspisuje javni natječaj za prijavu pristupnika za upis na studij na temelju odluke o objavi natječaja i provedbi upisa.

Prijavu na natječaj za upis u prvu godinu studija može podnijeti osoba koja:

  • ima završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • ima položenu državnu maturu ili završnu svjedodžbu o maturi završene srednje škole.

Osobe koje su prijašnje obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske obvezne su provesti postupak priznavanja inozemne svjedodžbe/diplome pri nadležnoj Agenciji  (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili Agencija za odgoj i obrazovanje)

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON-LINE prijavnicu putem LINKA.

Nakon zaprimljene prijave kandidati će biti telefonski kontaktirani.

Pravo upisa na prvu godinu studija Financije i poslovno pravo ostvaruje kandidat:

  • koji je završio četverogodišnju strukovnu ili umjetničku srednju školu, položio završnu školsku maturu i ostvario preduvjete temeljem kvalifikacijskog postupka na Effectusu
  • koji je završio gimnaziju i ostvario preduvjete temeljem kvalifikacijskog postupka na Effectusu

Pravo upisa na prvu godinu studija Financije i poslovno pravo ostvaruje se u kvalifikacijskom postupku.

Kvalifikacijski postupak EFFECTUS provodi kroz dva moguća načina vrednovanja postignuća:

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u roku koji je određen za upis nije upisao, gubi pravo na upis.