Izdanja

Volume 7; issue 1

1. dr. sc. Katarina Sokić, Jelena Uzelac, dipl.iur., Blaženka Deanović, struč. spec. oec.
RIMSKI TEMELJI ZAŠTITE POSLOVNE TAJNE

2. Marija Lovrić, mag. iur.
PRAVO NA PRISTUP SUDU KAO ESENCIJA VLADAVINE PRAVA

3. dr. sc. Danko Špoljarić, Natalia Bucić, bacc. oec.
PRORAČUN EUROPSKE UNIJE S ANALITIČKIM PRIKAZOM PRORAČUNSKIH PRIHODA U 2018. GODINI

4. dr. sc. Petar-Pierre Matek, Domagoj Poljak, bacc. oec.
ZAŠTITA POTROŠAČA FINANCIJSKIH USLUGA U EUROPSKOJ UNIJI

5. Ivan Božajić, struč. spec. ing. sec., Marijana Horvatinović
EXCEL PODRŠKA MALIM PODUZETNICIMA ZA KONTROLU PLAĆANJA PDV-A PO NAPLAĆENIM RAČUNIMA

6. doc. dr. sc. Ivor Altaras Penda
DEVASTACIJA HRVATSKOG TRŽIŠTA KAPITALA – ŠTO DALJE?

7. Maja Toš
OSNOVE REGULATORNOG USKLAĐENJA

Volume 6; issue 2

1. dr.sc. Katarina Sokić, Jelena Uzelac, dipl.iur.
IMOVINSKOPRAVNI POLOŽAJ OSOBA LIŠENIH POSLOVNE SPOSOBNOSTI

2. dr.sc. Aljoša Šestanović, CFA, Tomislav Palac, struč.spec.oec. 
INTERDISCIPLINARNA OBILJEŽJA FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA

3. dr.sc. Vlatko Mićković, Goran Sirovatka, dipl.ing., Ivana Mićković, bacc.oec.
METRIKA UČINKOVITOSTI EKONOMSKIH PLATFORMI

4. Tina Marfan, LLM
INTRODUCTION TO HE INSTITUT TIMESHARE IN FOCUS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

5. Vedran Ceranić, mag.iur. et pol.
NEIZRAVNA REVIZIJA NACIONALNIH ZAKONODAVSTAVA U POSTUPCIMA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Volume 5; issue 2

1. Milan Stipić, dipl.iur.
INSPEKCIJSKI NADZOR – DOSEG NAJAVLJENIH IZMJENA

2. mr.sc. Davor Iljkić, dipl.krim.
CRIMINAL COMPLIANCE – INSTRUMENT UREDNOG GOSPODARSKOG POSLOVANJA

3. doc.dr.sc. Zlatko Ćesić, Dubravka Bobinac, dipl.iur.
RASKID UGOVORA

4. Sanja Gutić Martinčić, dipl.oec.
REGRESSION ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR AS A COMPONENT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF SMALL HOTELS ON THE TOURIST MARKET

5. dr.sc. Mario Švigir, Josipa Miloš, struč.spec.oec.
RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND ECONOMIC GROWTH; COMPARATIVE EXPERIENCE OF ITALY AND AUTRIA

6. Milan-Mišo Šegan, struč.spec.oec.
EUROPEIZACIJA HRVATSKOG ODŠTETNOG PRAVA

7. Antonia Mikecin, struč.spec.oec.
ODGOVORNOST REPUBLIKE HRVATSKE ZA ŠTETU

Volume 5; issue 1

1. Milan Stipić, dipl.iur., Anita Lulić, struč.spec.oec.
IZVRŠENJE U UPRAVNOM POSTUPKU KAO ZADNJI STADIJ UPRAVNOG DJELOVANJA

2. doc.dr.sc. Ivor Altaras Penda
JE LI DOBIT KOMPANIJA DOBAR PREDIKTOR ZA KRETANJE CIJENA DIONICA NA ZSE?

3. dr.sc. Danko Špoljarić, Ivona Javorović, bacc.oec. 
NORMATIVNA OSNOVA FINANCIRANJA LOKALNIH RAZINA VLASTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

4. Matija Ploh, univ.spec.oec.
OGRANIČENJA I MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA MALIH I SREDNJIH PODUUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

5. Helena Popović Petrušić, univ.mag.int.rel. et dip.
KONTROLING KAO INSTRUMENT USPJEŠNOG UPRAVLJANJA ZALIHAMA

6. Maja Bračun, mag.iur.
TVRTKA DRUŠTVA