Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment – O studiju

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja – MBA

Način studiranja: redovni i izvanredni

Specijalistički diplomski stručni studij pod nazivom POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Po okončaju nastave iz prvog semestra studentima se otvara proces odabira smjera studija, a predmete jednog od tri ponuđena smjera će studenti upisivati kod upisa druge godine studija.

Suvremeno poslovno okruženje karakteriziraju mnogostruke brze i brojne promjene poslovnih okolnosti diljem svijeta te promjene pravnih propisa koji uređuju specifična područja, a sve s ciljem prilagodbe novonastalim situacijama. Takvo dinamično okruženje zahtijeva stručnjake koji su u stanju pratiti promjene, kako na području financija, tako i na područjima prava koja su relevantna za financijsko poslovanje. Istovremeno, novi smjer studijskog programa Poslovno upravljanje – MBA pod nazivom Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment osigurava usvajanje onih vještina budućnosti koje su visokospecijaliziranom profilu stručnjaka business managementa nedvojbeno potrebne, sada i osobito u budućnosti. Na taj način se ostvaruje integrirani pristup svih prethodno navedenih aspekata, pritom uključujući i razvoj i jačanje kreativnih potencijala i analitičkog upravljanja studenata. Time se ujedno novi smjer studija svrsishodno nastavlja na temeljne sadržaje prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija. Kroz prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA studenti ovladavaju temeljnim općim znanjima i vještinama inherentnima za sve stručne studije poslovnog upravljanja u svijetu što im omogućuje zapošljivost na različitim vrstama radnih mjesta. Nakon stjecanja temeljnih općih znanja i vještina potrebnih za studij na prvoj godini, studentima će se otvoriti mogućnost upisa posebnog modula u okviru kojega će na predmetima druge godine studija predmetnog smjera usvajati znanja i razvijati kreativne vještine i tehnike rješavanja problema, tehnike odlučivanja i kreativnog mišljenja kao i stjecati produbljenja znanja iz bihevioralne ekonomije i načina upravljanja znanjem i inovacijama.