Menadžment financija – O studiju

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja – MBA

Način studiranja: redovni i izvanredni

Specijalistički diplomski stručni studij pod nazivom POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Po okončaju nastave iz prvog semestra studentima se otvara proces odabira smjera studija, a predmete jednog od tri ponuđena smjera će studenti upisivati kod upisa druge godine studija.

Prilikom upisa druge godine studija „Poslovno upravljanje – MBA“ studentima se nudi smjer pod nazivom: MENADŽMENT FINANCIJA. Predmeti smjera MENADŽMENT FINANCIJA osiguravaju stjecanje specijalističkih znanja iz područja upravljanja financijama. Student stječe kompetencije u području suvremenih analitičkih tehnika i vještina donošenja financijskih odluka u svakodnevnoj praksi. Svladavanje programa povećava individualnu učinkovitost u području financija i financijskog upravljanja. Nakon završetka ovog smjera student će biti osposobljen obavljati niz poslova kako iz gospodarskog, a tako i iz javnog sektora kao što su poslovi financijskog planiranja i menadžmenta, investicijskog planiranja, upravljanja novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditnog savjetovanja u bankama, vođenja korporativnih financija, stječe kompetencije za vođenje financijskog poslovanja i za rješavanje financijskih  problema gospodarskog subjekta. Diplomirani stručni specijalist poslovnog upravljanja, završetkom smjera Menadžment financija bit će osposobljen i za obavljanje poslova na  području javnih financija i poreza, tj. poreznoj politici.

Predmeti smjera „Menadžment financija“ prate suvremena kretanja u financijskom menadžmentu. Općenito govoreći, visokoobrazovani stručnjaci u području financija mogu se zaposliti u svim većim poduzećima, gdje vođenje financijskog poslovanja treba obavljati posebna služba. Uz dugogodišnje iskustvo, stručnjak u području financija, posebice na rukovodećim pozicijama, može se i samozaposliti (primjerice otvoriti vlastito poduzeće za financijsko ili porezno savjetovanje) ili se specijalizirati za pojedine uže grane financija (primjerice forenzičko računovodstvo, koje se odnosi na istraživanje složenih financijskih transakcija u kojima postoji sumnja da su se pojavile zakonom nedopuštene radnje). Iskusni financijski stručnjaci traženi su i za poslove revizije poslovanja različitih organizacija ili institucija, jer uvidom u financijsko poslovanje potvrđuju zakonitost poslovanja pojedine organizacije. Pri tom je važno naglasiti da osobe obrazovane na tako oblikovanim studijskim programima imaju i vrlo visok stupanj pravnih znanja i vještina koje su komplementarne financijskim znanjima.