Menadžment ljudskih potencijala i znanja – Cijena studija

Cijena jedne godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA, smjer Menadžment ljudskih potencijala i znanja iznosi od 25.029 kn do 30.900 kn (+ troškovi upisnine od 500 kn), ovisno o prethodno završenom studiju, odabranom modelu plaćanja i ostvarenim uvjetima za upis.

Modeli plaćanja

ModelNačin plaćanjaPopust (redovni i izvanredni studij)
Ajednokratno plaćanje
kredit komercijalnih banaka
10%
Bplaćanje kreditnom karticom Diners
potrošački kredit Diners
5%
Cplaćanje na 10 obroka
plaćanje kreditnom karticom (American, Master, Maestro, Visa)
potrošački kredit
0%
Dbeskamatni poček (70%+30%)0%
Model A – način plaćanja:
Jedna godišnja rata

Cijena studija (s popustom): 25.029,00 kn
Odobreni popust: 10%
Broj rata: 1
Dospijeva na naplatu: Prilikom upisa na studij
Cijena studija (bez popusta): 27.810,00 kn

Model B – način plaćanja:
Diners kartica ili Diners potrošački kredit

Cijena studija (s popustom): 26.419,50 kn
Odobreni popust: 5%
Broj rata: 1*
Dospijeva na naplatu: Prilikom upisa na studij
Cijena studija (bez popusta): 27.810,00 kn

Model C – način plaćanja:
10 mjesečnih rata

Cijena studija (s popustom): 27.810,00 kn
Odobreni popust: 0%
Broj rata: 10
Dospijeva na naplatu: Prva rata prilikom upisa; Preostalih 9 rata do 15-og u mjesecu
Cijena studija (bez popusta): 27.810,00 kn

Model D – način plaćanja:
70% cijene studija – 10 mjesečnih rata; 30% cijene studija beskamatni poček

Cijena studija (s popustom): 27.810,00 kn
Odobreni popust: 0%
Broj rata: 11
Dospijeva na naplatu: 70% cijene studijane – 10 mjesečnih rata; 30% cijene studija beskamatni poček
Cijena studija (bez popusta): 27.810,00 kn

Model A1 – način plaćanja
Jedna godišnja rata

Cijena studija (s popustom): 27.810,00 kn
Odobreni popust: 10%
Broj rata: 1
Dospijeva na naplatu: Prilikom upisa na studij
Cijena studija (bez popusta): 30.900,00 kn

Model B1 – način plaćanja
Diners kartica ili Diners potrošački kredit

Cijena studija (s popustom): 29.355,00 kn
Odobreni popust: 5%
Broj rata: 1*
Dospijeva na naplatu: Prilikom upisa na studij
Cijena studija (bez popusta): 30.900,00 kn

Model C1 – način plaćanja (mj. rata već od 2.900 kn):
10 mjesečnih rata

Cijena studija (s popustom): 30.900,00 kn
Odobreni popust: 0%
Broj rata: 10
Dospijeva na naplatu: Prva rata prilikom upisa; Preostalih 9 rata do 15-og u mjesecu
Cijena studija (bez popusta): 30.900,00 kn

Model D1 – način plaćanja (mj. rata već od 2.163 kn):
70% cijene studija – 10 mjesečnih rata; 30% cijene studija beskamatni poček

Cijena studija (s popustom): 30.900,00 kn
Odobreni popust: 0%
Broj rata: 11
Dospijeva na naplatu: 70% cijene studija – 10 mjesečnih rata; 30% cijene studija beskamatni poček
Cijena studija (bez popusta): 30.900,00 kn

* Kod plaćanja Diners karticom ili Diners potrošačkim kreditom student može odabrati plaćanje do 12 rata beskamatno

Prilikom upisa studija Poslovno upravljanje – MBA, student i Effectus sklapaju Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana. Obveza studenta je podmiriti troškove upisa (upisninu) i cijenu jedne godine studija. Upisnina i cijena studija mogu se podmiriti transakcijskim plaćanjem ili uplatom gotovine na žiro-račun Effectus-a, Diners kreditnom karticom odnosno Diners potrošačkim kreditom, kreditnim karticama, debitnim karticama ili drugim potrošačkim kreditom.

Upisnina iznosi 500,00 kn i plaća se prilikom upisa akademske godine. Upisninom se podmiruju administrativni troškovi vezani uz upis (primjerice izdavanje indeksa).

Uplaćena cijena studija za akademsku godinu obuhvaća:

 • predavanja i vježbe /seminare prema usvojenom nastavnom planu i programu;
 • kolokvije i testove za pojedine predmete prema usvojenom rasporedu i važećem Pravilniku o studiju;
 • dio obvezne nastavne literature te nastavni materijal, a posebno sažetke predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.;
 • uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
 • uporabu informatičkog sustava Effectus-a;
 • uporabu knjižnog fonda biblioteke.

Cijena studija ne obuhvaća:

 • dopunsku literaturu;
 • razlikovne ispite;
 • ispite pred povjerenstvom;
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje;
 • druge posebne administrativne troškove propisane općim aktima Effectus-a (primjerice, ali ne ograničavajući se na, troškove ponovnog upisa predmeta, troškove produljenja statusa studenta…)
 • osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje.