Mobilnost studenata

U okviru Erasmus+ programa studenti EFFECTUS-a mogu ostvariti mobilnost studijskim boravkom na jednoj od partnerskih ustanova u inozemstvu ili kroz stručnu praksu u poduzeću koje student odabere.

U svrhu ostvarivanja mobilnosti EFFECTUS dva puta godišnje objavljuje natječaj za studij i/ili stručnu paksu. Nakon zatvaranja natječaja Povjerenstvo za međunarodnu suradnju donosi odluku s rang listom prijavljenih kandidata sukladno kriterijima propisanim natječajem. Ovisno o postignutim rezultatima i raspoloživim sredstvima studenti mogu ostvariti mobilnost uz financijsku potporu EFFECTUS-a ili kao zero-grant studenti (studenti bez financijske potpore). Financijska potpora definirana je kao mjesečni iznos za pojedinu državu sukladno visini životnih troškova.

 

Studijski boravak

Na natječaj za studijski boravak mogu se prijaviti svi redovni i izvanredni studenti koji su upisani na 2.godinu studija odnosno koji imaju ostvarenih minimalno 60 ECTS bodova.

Mobilnost može trajati najmanje tri (3) mjeseca, a najviše dvanaest (12) mjeseci. Duljina boravka u pravilu iznosi jedan akademski semestar, a točno razdoblje ovisi o ustanovi koju je student izabrao za mobilnost. Popis partnerskih ustanova za svaku razinu studija objavljen je unutar sustava Infoeduce.

Prije odlaska na mobilnost studenti sklapaju Learning Agreement (Sporazum o učenju) u kojem se utvrđuju predmeti koje će student slušati i polagati. U sklopu mobilnosti u svrhu studija studenti na parterskoj ustanovi upisuju 30 ECTS bodova, pri čemu se predmeti koje student položi priznaju na EFFECTUS-u sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.

Student je dužan imati i odgovarajuće zdravstveno osiguranje.

Po povratku s mobilnosti student je dužan kao dokaz o obavljenoj mobilnosti dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju prijepis ocjena i završno izvješće (EU upitnik).

 

Stručna praksa

Na natječaj za stručnu praksu mogu se prijaviti svi redovni i izvanredni studenti bez obzira na godinu studija. Na stručnu praksu mogu se prijaviti studenti i u roku od godinu dana od dana diplomiranja.

Stručna praksa može trajati najmanje dva (2) mjeseca, a najviše dvanaest (12) mjeseci. Dužinu boravka utvrđuje poslodavac kod kojeg će se obaviti stručna praksa u dogovoru sa studentom i EFFECTUS-om.

Prije odlaska na mobilnost student sklapa Traineeship Agreement (Sporazum o stručnoj prkasi) kojim se utvrđuje plan stručne prakse, radno mjesto studenta, plan aktivnosti koje će obavljati te način evaluacije stručne prakse. Student je dužan prije odlaska sklopiti i odgovarajuće osiguranje (zdravstveno osiguranje, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode).

Po povratku sa mobilnosti student je dužan kao dokaz o obavljenoj mobilnosti dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju izvješće od poslodavca o obavljenoj stručnoj praksi i završno izvješće (EU upitnik). Sukladno dostavljenoj dokumentaciji i Pravilniku o mobilnosti studentu će se priznati obavljena stručna praksa u dodatku u diplomi.

 

Dokumenti za download:

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Prijavni obrazac za studij i stručnu praksu