Modeli plaćanja

Prilikom upisa studija, student i EFFECTUS sklapaju Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana. Obveza studenta je podmiriti troškove upisa (upisninu) i cijenu jedne godine studija. Upisnina i cijena jedne godine studija mogu se podmiriti transakcijskim plaćanjem ili uplatom gotovine na žiro-račun EFFECTUS-a, Diners kreditnom karticom, odnosno Diners potrošačkim kreditom, kreditnim karticama, debitnim karticama ili drugim potrošačkim kreditom.

Cijena studija ovisi o studiju koji student upisuje te o odabranoj vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija. Model plaćanja utvrđuje se Ugovorom o studiranju.

Godišnja cijena preddiplomskog stručnog studija iznosi od 18.905 kn do 26.900 kn (+ troškovi upisnine od 300 kn), ovisno o odabranom modelu plaćanja i ostvarenim uvjetima za upis.

Modeli plaćanja i cijena studija prilikom prvog upisa prve, druge ili treće godine prediplomskog stručnog studija

Modeli plaćanja i cijena studija kod prijelaza s drugog studija upisom na istu godinu preddiplomskog stručnog studija („razlikovni“ studenti)

Cijena jedne godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA iznosi od 25.029 kn do 30.900 kn (+ troškovi upisnine od 500 kn), ovisno o odabranom modelu plaćanja i ostvarenim uvjetima za upis.

Modeli plaćanja i cijena studija prilikom upisa prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija

Uplaćena cijena studija za akademsku godinu (za jednu godinu studija) obuhvaća:

 • predavanja i vježbe / seminarsku nastavu prema odabranom studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
 • međuispite i testove za pojedine predmete prema usvojenom rasporedu i važećim pravilima o studiranju;
 • dio obvezne nastavne literature te nastavni materijal, sažetke predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.;
 • uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
 • uporabu informacijskog sustava EFFECTUS-a;
 • uporabu knjižnog fonda biblioteke;
 • svi troškovi svečane promocije i dodjele diploma nakon uspješnog završetka studija.

Uplaćena cijena studija ne obuhvaća:

 • dopunsku literaturu;
 • razlikovne ispite;
 • ispite pred povjerenstvom;
 • druge posebne administrativne troškove propisane općim aktima EFFECTUS-a (primjerice, ali ne ograničavajući se na, troškove ponovnog upisa predmeta, troškove produljenja statusa studenta…)
 • osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje.