Na Effectusu otvorena virtualna referada!

Otvorena je Virtualna referada!

Potaknuti epidemiološkim okolnostima, a imajući u vidu potrebe i sigurnost studenata, iskoristili smo prednosti virtualnog svijeta kako bismo omogućili studentima da i u uvjetima izolacije ili samoizolacije, kada nisu u mogućnosti fizički doći na Effectus, u direktnoj komunikaciji sa referadom ostvare svoja prava i/ili potrebe.

Virtualna referada radi svaki dan od 09 – 17 h, na istoj platformi koja se koristi i za online-nastavu.

Na Effectusu uvijek vlastitim primjerom dokazujemo da bez kreativnog i inovativnog pristupa nije moguća prilagodba kompleksnim problemima s kojima se svakodnevno susrećemo 😉

#stremivisinama