Profesor visoke škole

Danko Špoljarić

Životopis

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978. godine.

Do 1998. godine vodio samostalni odvjetnički ured, od 1998. do 2017. u Croatia osiguranju na različitim rukovodećim funkcijama.

Magistrirao je 2003. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnim ekonomskim odnosima te doktorirao 2010. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom oporezivanja investicijskih fondova rizičnog kapitala.

Od 2017. viši predavač na Visokom učilištu Effectus.