Asistent

Goran Hanžek

Životopis

Rođen 1986. godine u Šibeniku. Zaposlen u HEP ESCO d.o.o. u pripremi i izvedbi projekata energetske učinkovitosti.

Od 2013. godine na Effectus-u obavlja poslove asistenta na predmetima Kontroling i Izrada investicijskog projekta. 

Diplomirao je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu, smjer: financije.