Viši predavač

Ivan Idžojtić

Ivan Idžojtić

Ivan Idžojtić

Viši predavač

Predmeti

  Životopis

  1985. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer – financijsko bankarski, a magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer – Računovodstvo, revizija i financije.

  Ovlašteni je porezni savjetnik – Odobrenja za rad ministra financija Republike Hrvatske – klasa: UP/I-131-01/07-01/67; Ur. broj: 513-07-21-11/07-3.

  Savjetnik je za područje računovodstva i financija. Održao brojna predavanja na seminarima iz područja računovodstva, financija i poreza. Održao predavanja na programu „Nadzor i korporativno upravljanje“, VPŠ Libertas Zagreb i Dominoring Zagreb.

  Održao predavanja na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagebu – predmet Računovodstvo i porezi te predavanja na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – smjer Računovodstvo i porezi, predmeti: Računovodstvo i Porezi.

  • Savjetnik u Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika
  • Zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Računovodstvo i financije“
  • Član raznih stručnih tijela i suradnik na pripremi propisa iz područja računovodstva i poreza.
  • Član Komisije za ispite za ovlaštenog računovođu pri Hrvatskoj zajednici računovođa
  • Član Komisije za ispite za stečajnog upravitelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
  • Član Komisije za ispite za por. savjetnika pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske
  • Član Radne skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na području Poglavlja 6 – Trgovačko pravo.