Viši predavač

Katarina Sokić

Životopis

Katarina Sokić diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Na istom fakultetu završila je 2010. godine  poslijediplomski znanstveni studij iz građanskopravnih znanosti obranivši magistarski rad na temu „Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti“. Pravosudni ispit položila je 1997. godine, a javnobilježnički ispit 2006. godine.

Pripremnu godinu doktorskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2012. godine. Nakon završene pripremne godine pohađala je doktorski studij Psihologija. Doktorski rad pod naslovom „Provjera trijarhijskoga modela psihopatije“ obranila je 14. srpnja 2017. godine. Od 1995. godine do 2006. godine radila je u odvjetničkoj službi, isprva kao odvjetnička vježbenica, a nakon položenog pravosudnog ispita kao odvjetnica. Od 2006. godine do 2017. radila je u javnobilježničkoj službi kao javnobilježnički prisjednik.

Po završetku doktorskog studija napušta javnobilježničku službu i od 01.studenog 2017. zaposlena je kao predavač na EFECTUS studij financije i pravo u Zagrebu, u punom radnom vremenu. Na istom studiju izvodila je nastavu i kao vanjski suradnik od akademske godine 2013/2014.

Na prediplomskom i diplomskom studiju EFECTUS-a sudjeluje  u nastavi na više kolegija među kojima su Psihologija osobnosti i organizacije, Praktikum u ljudskim potencijalima, Statusne promjene trgovačkih društava. Pod njenim mentorstvom obranjen je veći broj završnih i diplomskih radova. Voditeljica je Centra razvoja karijera i podrške studentima na EFFECTUS studij financije i pravo.

U dosadašnjem istraživačkom radu bavila se uglavnom psihologijom ličnosti (općih i specifičnih crta ličnosti), psihologijom individualnih razlika (emocionalna inteligencija, kognitivna i emocionalna empatija, emocije, privrženost, anksioznost, depresivnost, agresija, impulzivnost, vrijednosne orijentacije, osobna dobrobit) i organizacijskom psihologijom. Rezultate svojih istraživanja prezentirala je većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, te pubiciranjem radova  u znanstvenim časopisima.