Predavač

Lucija Udovičić Šprem

Lucija Udovičić Šprem

Predavač

Predmeti

  • Poslovne financije

Životopis

Rođena 22. srpnja 1988. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole i 7. Gimnazije u Zagrebu, upisuje prediplomski, te odmah potom i diplomski studij smjera financija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. godine postaje magistar ekonomije braneći rad na temu „Izazovi malih banaka ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju“. Iste te godine zapošljava se kao revizor u revizorskom društvu BDO Croatia d.o.o. 

Početkom 2015. godine prelazi raditi u Erste&Steiermärkische Bank d.d. u direkciju podrške prodaje kao specijalist EU deska. Područje interesa su financije s naglaskom na bankarstvo. U listopadu 2014.g. sudjelovala je na međunarodnoj konferencija u Beogradu u organizaciji Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade gdje je u suradnji s kolegom Damjanom Poljakom prezentirala i objavila stručni rad – Economic cooperation funds in Croatia – purpose and effects on Croatian economy.