Viši predavač

Mladen Ilić

Životopis

Rođen je 07. 02. 1958. u Zagrebu. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Završio je postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radi u Ministarstvu uprave, Službi za etiku na poslovima višeg stručnog savjetnika. 

Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autor je radova iz područja obrazovanja odraslih, hrvatskog kvalifikacijskog okvira i edukacije za poduzetništvo koji su objavljeni u zbornicima radova.

Bio je sudionik više značajnih konferencija i seminara od kojih izdvajamo:

  • 2013. Zagreb, „Ethique et integrite des fonctionnaires“
  • 2012. NR Kina – Public Administration for Civil Servants of Middle Europe
  • 2012-ReSPA „Evaluacija politika u javnoj upravi“
  • 2011 dbb akademie Bonn, Danilovgrad (Crna Gora) “Workshopon Training Civil Servants on Anti-Corruption in Public Administration“
  • 2010. 22.-25.06., TÜV Rheinland, dbb akademie, seminar iz područja borbe protiv korupcije – „Menadžer integriteta“

Član je Državne ispitne komisije na državnom stručnom ispitu iz područja Europska unija.