O centru

Temeljni ciljevi centra

Centar razvoja karijera i podrške studentima osniva se kao zasebna organizacijska jedinica Učilišta s ciljem razvoja i unapređenja profesionalnog razvoja studenata, povećanja zapošljivosti i konkurentnosti studenata i njihovim povezivanjem s tržištem rada, te olakšane tranzicije s Učilišta u poslovnu okolinu.

Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz sustav funkcionalnih postupaka profesionalnog usmjeravanja studenata, razvojem stručne prakse, uspostavom kontakata s alumnijima Učilišta, dodatnim edukacijama i radionicama, podrškom učinkovitijem studiranju, savjetovanjem i pružanjem drugih oblika pomoći vezanim uz razvoj karijere i osobnih vještina studenata.

Ciljne skupine Centra su:

 • Studenti
 • Alumni
 • Poslodavci i drugi predstavnici poslovne zajednice
 • Osoblje Učilišta

Aktivnosti Centra su:

 • Individualno savjetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere
 • Profesionalno usmjeravanje (identificiranje ciljeva, opcija, interesa, vrijednosti i vještina)
 • Upoznavanje s mogućnostima daljnjeg školovanja i mogućnostima na tržištu rada
 • Umrežavanje poslodavaca, alumnija i studenata
 • Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog dijela studijskog programa razvojem modela učenja kroz rad
 • Davanje preporuka studentima
 • Stvaranje suradnje i partnerstva Centra s poslodavcima
 • Pružanje potpore studentima putem savjetovanja i usmjeravanja
 • Edukativne radionice – pisanje CV-a, motivacijskih pisama, zamolbi, simulacije intervjua i testiranja, poslovno komuniciranje
 • Savjetovanje i podrška studentima u razvoju akademskih i životnih vještina
 • Podrška raznolikim populacijama studenata (starijim studentima, studentima iz inozemstva, studentima iz podzastupljenih i ranjivih skupina i studentima s poteškoćama u učenju i svladavanju gradiva)
 • Osnivanje i koordinacija rada Alumni kluba Učilišta

Evaluacija rada Centra provodi se sustavom prikupljanja povratnih  informacija  studenata o zadovoljstvu stručnom podrškom koja se pruža na Učilištu, prikupljanjem  povratnih informacija korisnika usluga savjetovanja i podrške i evidencijom pruženih usluga koju vodi Centar.

Voditeljica Centra: struč. spec. oec. Blaženka Deanović

E-mail: bdeanovic@effectus.com.hr

 

Rad sa studentima: utorkom od 15,00 do 17,00 sati i srijedom od 12,00 do 14,00 sati ili prema prethodnom dogovoru na bdeanovic@effectus.com.hr