Upoznajte nas bolje

O nama

O Effectusu

EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište osnovano je Ugovorom o osnivanju od 17. siječnja 2008. godine.

Po provođenju zakonom predviđenog postupka, EFFECTUS je u svibnju 2010. godine dobio dopusnicu za obavljanje djelatnosti, izvođenje preddiplomskg stručnog studija Financije i pravo i specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment financija te dozvolu za upis prve generacije studenata.

U akademskoj godini 2012/2013. EFFECTUS uspješno prolazi AZVO postupak reakreditacije. Reakreditacija predstavlja mehanizam provjere kompetentnosti i vjerodostojnosti visokoškolske kvalifikacije, osigurava kvalitetu i osnovni je dokaz studentima i javnosti o kvaliteti neke visokoškolske institucije ili programa. Prema rezultatima reakreditacije (objektivnog postupka vrednovanja) EFFECTUS je proveo, uglavnom proveo odnosno potpuno proveo svih sedam propisanih standarda kvalitete. Izvješće međunarodnog povjerenstva i pozitivna preporuka Ministru jasan su dokaz da je EFFECTUS, kada su u pitanju standardi kvalitete, najbrže rastuće visoko učilište u zemlji. To je iznimno postignuće ostvareno u samo tri godine od upisa prve generacije studenata. Rezultati reakreditacije potvrđuju da je EFFECTUS trajno opredijeljen za ostvarivanje nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete u visokom obrazovanju. Opredjeljenje za kulturu kvalitete izvire iz Misije, Vizije i Strateškog okvira EFFECTUS-a i načina njihova ostvarenja.

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE jedan je od strateških razvojnih projekata EFFECTUS-a. Konačan cilj u provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja usklađenog s potrebama gospodarstva i razvoja društva je stvaranje raznovrsne i fleksibilne ponude individualnih i korporativnih programa cjeloživotnog visokog obrazovanja na EFFECTUS-u. Ozbiljnost koju EFFECTUS pridaje tom segmentu vlastitog razvoja prepoznala je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Poslovno učilište Effectus, ustanova za obrazovanje odraslih, provodi programe stručnoga usavršavanja/osposobljavanja iz ekonomije, prava, financija, nadzora i korporativnoga upravljanja, turizma i ugostiteljstva te programa učenja stranoga jezika. Širokom paletom poslovnih programa Učilište osigurava stjecanje znanja i vještina iz navedenih područja sa zadatkom usvajanja potrebnih kompetencija za zahtjevno tržište rada. Programi su koncipirani kao uže specijalizacije iz traženih područja, a polazniku osiguravaju usvajanje znanja i vještina koje se nisu mogle steći tijekom redovitoga školovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja verificiralo je programe Učilišta što osigurava njihov upis e-radnu knjižicu. Uspješnim završetkom formalnoga programa polaznici dobivaju Potvrdu o usavršavanju/osposobljavanju te stječu pravo dobivanja Certifikata 29990 Quality Management poznatoga po svojoj kvaliteti kako u Republici Hrvatskoj tako i u zemljama Europske unije. Stjecanjem Certifikata i njegovom mobilnošću svaki polaznik dodatno potvrđuje vlastite kompetencije.

EFFECTUS provodi transparentnu politiku djelovanja i razvoja temeljenu na visokim akademskim standardima te kroz primjerenu upisnu politiku koja omogućava kvalitetan nastavni rad (male obrazovne skupine koje omogućuju individualan pristup svakom studentu, ujednačen omjer teoretske i praktične nastave s naglaskom na praktičnom stručnom usavršavanju studenata).

Prostorije EFFECTUS-a opremljene su najsuvremenijom opremom i nastavnim pomagalima i u potpunosti su prilagođene potrebama studenata, nastavnika i suradnika.

Vizija

Postati jedinstvena ustanova visokog obrazovanja koja inovativno i interdisciplinarno povezuje sva područja poduzetničke edukacije u formi poduzetničkih studija, poštuje načela izvrsnosti i studente transformira u lidere koji doprinose razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Misija

Individualnim pristupom prenositi primjenjiva poduzetnička znanja i vještine sadašnjosti i budućnosti, a koja u formi poduzetničkih studija omogućuju profesionalni razvoj i osobni rast.

Povijest

17. siječnja 2008. – Datum osnutka ustanove

17. svibnja 2010. – Pozitivna preporuka Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje

25. svibnja 2010. – Datum izdavanja (uvjetne) Dopusnice za obavljanje djelatnosti i izvođenje dva studija: „Financije i pravo“ i „Menadžment financija“

10. lipnja 2010. – Upis ustanove u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

25. kolovoza 2010. – Upis u Upisnik visokih učilišta pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

Rujan / Listopad 2010. – upis prve generacije polaznika studija i početak nastave

18. svibnja 2012. – Datum izdavanja bezuvjetne – trajne Dopusnice za izvođenje studija „Menadžment financija“

24. svibnja 2012. – Datum izdavanja bezuvjetne (trajne) Dopusnice za izvođenje studija „Financije i pravo“

20. lipnja 2012. – prva obrana završnog rada na diplomskom studiju

Listopad 2012. – preseljenje na Trg J. F. Kennedyja 2

15. studenog 2012. – prva obrana diplomskog rada na diplomskom studiju

Travanj/Svibanj 2013. – uspješno okončan postupak reakreditacije i izdana potvrda Ministra o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti

Studeni 2013. – Odobreno izvođenje programa obrazovanja odraslih za poslove poreznog specijalista

27. travnja 2014. – prva svečana Promocija diplomiranih studenata

26. svibnja 2015. – Osnovan Savjet EFFECTUS-a

Listopad 2015. – Odobreno izvođenje programa obrazovanja odraslih za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima

Lipanj 2016. – izdavanje Dopusnice za obavljanje djelatnosti i izvođenje studija: „Poslovno upravljanje – MBA“