9. Effectus forum: “Block i Crypto – Nova pravila igre na tržištu”

Datum održavanja: 27. ožujka 2018.

Tema: “Block i Crypto – Nova pravila igre na tržištu”

Sudionici panela:

  • dr.sc. Leo Mršić, ALGEBRA
  • Vlado Hrdalo, predsjednik UBIK-a
  • Nikola Škorić,  osnivač i direktor Electrocoin d.o.o.
  • Ivan Voras, doktor računarstva i vlasnik tvrtke Ideja na kvadrat
  • Zoran Bohaček, glavni savjetnik Hrvatske udruge banaka, HUB