Darija Korkut, Robert Kopal

Kreativnost 4.0: evolucija i revolucija

Kreativnost 4.0: evolucija i revolucija

BibliotekaEffectus udžbenici
IzdavačVisoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo
IzdanjePrvo
Godina2018.
Autor/iDarija Korkut, Robert Kopal
Broj stranica234
JezikHrvatski
Cijena210,00 kn

Nesporno je da živimo u vremenu kreativnosti. No zašto je kreativnost toliko važna? Zašto danas sve više govore o njoj? Zašto tako gorljivo zazivamo kreativnost u obrazovnom ciklusu? Zašto njome uvjetujemo odabir kandidata za posao? Zašto je tako važno poticati kreativnost i zašto ona može donijeti presudnu konkurentsku prednost, neovisno o tome kojom se profesijom bavimo? Pri iznalaženju odgovora na ta i mnoga druga pitanja pomoći će nam neke činjenice. Na primjer…

Hrvatska i kreativnost: u izvješću The global creativity index RH je na 58. mjestu, a ispred su Filipini, Panama, Iran, Grčka, Srbija i dr. (2015.). Hrvatska i inovacije u EU: iza RH su samo Rumunjska i Bugarska (2016.). Čak 80 posto ispitanika smatra kreativnost ključnom za ekonomski razvoj, a gotovo njih 2/3 smatra da je kreativnost važna za društvo. No samo 25 posto njih misli da su iskoristili svoj kreativni potencijal (2012.). Većina ispitanika osjeća kako njihovu kreativnost guše obrazovni sustavi. Tako misli čak 52 posto (negdje i 60  posto) ispitanika u svim državama te čak 70  posto u SAD-u. Više od 80  posto zaposlenih sa završenim visokoškolskim obrazovanjem izrazilo je želju za tehnikama kreativnog mišljenja u obrazovanju.

Zašto Kreativnost 4.0?

Ključna značajka 4. industrijske revolucije jednom je riječju „umrežavanje“, a ključni je doseg „sve“. Promijenit će svijet. Korjenito. Ali „ovo je knjiga o 4. industrijskoj revoluciji“ je out of scope ove knjige. Scope knjige jest kreativnost u eri 4. industrijske revolucije. Kreativnost usprkos i zahvaljujući 4. industrijskoj revoluciji. Kreativnost 4.0.

Od golemoga smo skupa tehnika kreativnog razmišljanja odabrali njih 15 te analogije i intuitivne tehnike.

Odabir se temelji na više od 20 godina iskustva, uspona i padova.

Ova monografija sadržava rezultate znanstvenoga i stručnog istraživanja primjenjivosti tehnika kreativnog razmišljanja.

Nadamo se da ćete u knjizi pronaći odgovore na mnoga pitanja, no još više želimo da tehnike u vama potaknu nova pitanja. Umijeće analiziranja jest umijeće postavljanja pitanja. (Iz Predgovora knjige Kreativnost 4.0 – evolucija i revolucija autora Darije Korkut i Roberta Kopala).