Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment

Naziv: Poslovno upravljanje – MBA

Smjer: Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Način studiranja: redovni i izvanredni

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.

Ističe se da većina relevantnih poslovnih škola u portfelju svojih studijskih programa ima studije poslovnog upravljanja, u raznim inačicama pri čemu nastavni sadržaji iz područja kreativnosti i inovativnosti čine sve veći i značajan dio sustava formalnog i institucionaliziranog sustava obrazovanja. Promjene na strani potražnje u strukturi tržišta rada od diplomske razine studija zahtijevaju višedimenzionalan pristup obrazovanju kao i usvajanje šireg spektra specifičnih kompetencija negoli se one mogu dobiti kroz izučavanje predmeta samo iz domene financijskog upravljanja. Usvajanje kreativnih tehnika i vještina, tehnika rješavanja problema i analitički menadžment čine sastavni dio vještina i tehnika gotovo svih zanimanja budućnosti. Zbog toga, menadžerske pozicije zahtijevaju dinamičko poznavanje različitih dimenzija poslovanja, a radi učinkovitijeg i ispravnijeg donošenja odluka, a što pretpostavlja da menadžer ima razvijene analitičke vještine, da je sposoban kreativno, inovativno i kritički razmišljati te da posjeduje komunikacijske vještine i sposobnost rada u multidisciplinarnim timovima. Multidisciplinarni pristup štiti pojedinca od nesposobnosti praćenja zahtjeva širokog spektra radnih mjesta u novoj ekonomiji čime i studenti stječu sposobnost bržih reakcija i prilagodbe na promjene koje se odvijaju na tržištu.

VIDEO kutak

O problem-solvingu: There is a crack in everything, that’s how the light gets in. (Leonard Cohen)

Creative Problem Solving: Žuta podmornica u Klaićevoj bolnici

Zašto naše odluke nisu niti logične niti racionalne niti objektivne?

Analiza socijalnih mreža: 6 stupnjeva odvojenosti i Kevin Bacon