Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment

Upiši MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE – Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment i usvoji vještina budućnosti koje su visokospecijaliziranom profilu stručnjaka business managementa nedvojbeno potrebne, sada i osobito u budućnosti.

Postani dio jedinstvenog studijskog programa koji predstavlja novinu u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i šire regije!

Postani Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

O problem-solvingu: There is a crack in everything, that’s how the light gets in. (Leonard Cohen)

Creative Problem Solving: Žuta podmornica u Klaićevoj bolnici

Zašto naše odluke nisu niti logične niti racionalne niti objektivne?

Osnovne karakteristike:

  • MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.
  • Nakon stjecanja temeljnih općih znanja i vještina potrebnih za studij na prvoj godini, studentima će se otvoriti mogućnost upisa posebnog modula u okviru kojega će na predmetima druge godine studija predmetnog smjera usvajati znanja i razvijati kreativne vještine i tehnike rješavanja problema, tehnike odlučivanja i kreativnog mišljenja kao i stjecati produbljenja znanja iz bihevioralne ekonomije i načina upravljanja znanjem i inovacijama.

Zanimanja za koja te studij priprema

Studij kreativnosti, inovativnosti i analitičkog menadžmenta priprema te za široki spektar zanimanja vezanih uz poslovanje. Izdvajamo samo neke od pozicija na kojima su zaposleni studenti Effectusa nakon završenog studija:

– Menadžer za inovacije

– Razvojni menadžer

– Podatkovni analitičar

– Podatkovni znanstvenik

– Kreativni strateg

– Poslovni analitičar

– Stručnjak za inovacije

– Marketing menadžer

– Brand menadžer

– Savjetnik za istraživanje i razvoj

– Menadžer socijalnih inovacija

Poslodavci partneri studija

Nema teorije bez prakse i prakse bez teorije. Povodeći se ovim aksiomom, EFFECTUS nastoji što više prožeti svoj nastavni program praktičnim primjerima i suradnjom s poslovnom zajednicom.

Naziv: Poslovno upravljanje – MBA

Smjer: Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Način studiranja: redovni i izvanredni

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.

Ističe se da većina relevantnih poslovnih škola u portfelju svojih studijskih programa ima studije poslovnog upravljanja, u raznim inačicama pri čemu nastavni sadržaji iz područja kreativnosti i inovativnosti čine sve veći i značajan dio sustava formalnog i institucionaliziranog sustava obrazovanja. Promjene na strani potražnje u strukturi tržišta rada od diplomske razine studija zahtijevaju višedimenzionalan pristup obrazovanju kao i usvajanje šireg spektra specifičnih kompetencija negoli se one mogu dobiti kroz izučavanje predmeta samo iz domene financijskog upravljanja. Usvajanje kreativnih tehnika i vještina, tehnika rješavanja problema i analitički menadžment čine sastavni dio vještina i tehnika gotovo svih zanimanja budućnosti. Zbog toga, menadžerske pozicije zahtijevaju dinamičko poznavanje različitih dimenzija poslovanja, a radi učinkovitijeg i ispravnijeg donošenja odluka, a što pretpostavlja da menadžer ima razvijene analitičke vještine, da je sposoban kreativno, inovativno i kritički razmišljati te da posjeduje komunikacijske vještine i sposobnost rada u multidisciplinarnim timovima. Multidisciplinarni pristup štiti pojedinca od nesposobnosti praćenja zahtjeva širokog spektra radnih mjesta u novoj ekonomiji čime i studenti stječu sposobnost bržih reakcija i prilagodbe na promjene koje se odvijaju na tržištu.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.
Za detaljne informacije posjetite stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju? Trebaš savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.
Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa i kontaktiraj nas.