Menadžment financija

Upiši MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE i kreni u korak sa suvremenim kretanjima u financijskom menadžmentu. Postani stručnjak planiranja i menadžmenta, investicijskog planiranja, upravljanja novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditnog savjetovanja u bankama i vođenja korporativnih financija. Stekni kompetencije za vođenje financijskog poslovanja i za rješavanje financijskih problema gospodarskog subjekta!

Postani dio jedinstvenog studijskog programa koji predstavlja novinu u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i šire regije!

Postani Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Osnovne karakteristike:

  • MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.
  • Nakon završetka ovog smjera student će biti osposobljen obavljati niz poslova kako iz gospodarskog, a tako i iz javnog sektora kao što su poslovi financijskog planiranja i menadžmenta, investicijskog planiranja, upravljanja novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditnog savjetovanja u bankama, vođenja korporativnih financija, stječe kompetencije za vođenje financijskog poslovanja i za rješavanje financijskih  problema gospodarskog subjekta. Diplomirani stručni specijalist poslovnog upravljanja, završetkom smjera Menadžment financija bit će osposobljen i za obavljanje poslova na  području javnih financija i poreza, tj. poreznoj politici.

Zanimanja za koja te studij priprema

Studij menadžmenta financija priprema te za široki spektar zanimanja vezanih uz poslovanje. Izdvajamo samo neke od pozicija na kojima su zaposleni studenti Effectusa, nakon završenog studija:

– Menadžer prodaje

– Menadžer ljudskih potencijala

– Voditelj prodaje i supervisor

– Menadžer marketinga

– Brand menadžer

– Specijalist za analizu poslovnih procesa

– Konzultant

– Istraživač

Poslodavci partneri studija

Nema teorije bez prakse i prakse bez teorije. Povodeći se ovim aksiomom, EFFECTUS nastoji što više prožeti svoj nastavni program praktičnim primjerima i suradnjom s poslovnom zajednicom.

Naziv: Poslovno upravljanje – MBA

Smjer: Menadžment financija

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Način studiranja: redovni i izvanredni

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.

Nakon završetka ovog smjera student će biti osposobljen obavljati niz poslova kako iz gospodarskog, a tako i iz javnog sektora kao što su poslovi financijskog planiranja i menadžmenta, investicijskog planiranja, upravljanja novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditnog savjetovanja u bankama, vođenja korporativnih financija, stječe kompetencije za vođenje financijskog poslovanja i za rješavanje financijskih  problema gospodarskog subjekta. Diplomirani stručni specijalist poslovnog upravljanja, završetkom smjera Menadžment financija bit će osposobljen i za obavljanje poslova na  području javnih financija i poreza, tj. poreznoj politici.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.
Za detaljne informacije posjetite stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju? Trebaš savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.
Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa i kontaktiraj nas.