Menadžment ljudskih potencijala i znanja

Upiši MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE – Menadžment ljudskih potencijala i znanja i kreni u korak sa suvremenim kretanjima u menadžmentu ljudskih potencijala. Postani stručnjak za ljudske potencijale i upravljanje karijerom, stručnjaci za osposobljavanje i razvoj zaposlenih ili direktor za ljudske potencijale. Stekni kompetencije za vođenje odjela ljudskih potencijala!

Postani dio jedinstvenog studijskog programa koji predstavlja novinu u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i šire regije!

Postani Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Osnovne karakteristike:

  • MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.
  • Poslovno upravljanje – MBA na drugoj godini nudi studentima smjer pod nazivom: MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA I ZNANJA. U pogledu potrebe za izvođenjem smjera studija pod nazivom „Menadžment ljudskih potencijala i znanja“, uočeno je da je u Hrvatskoj kroničan nedostatak specijaliziranih stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima, a što je izravna posljedica nedostatka primjerenih studijskih programa. Poslove stručnjaka za ljudske potencijale danas obavljaju zaposlenici koji nisu primjereno obrazovani te njihova znanja i vještine imaju uzak fokus na samo jednu dimenziju struke (ili ekonomija ili pravo ili psihologija). Iz tog razloga vidljiva je potreba razvoja jednog novog multidisciplinarnog studija koji je usporediv sa sličnim studijima u Europskoj uniji i šire.

Zanimanja za koja te studij priprema

Studij menadžmenta ljudskih potencijala i znanja priprema te za široki spektar zanimanja vezanih uz poslovanje. Izdvajamo samo neke od pozicija na kojima su zaposleni studenti Effectusa, nakon završenog studija:

– stručnjak za ljudske potencijale i upravljanje karijerom

– stručnjak za osposobljavanje i razvoj zaposlenih

– direktor za ljudske potencijale

Poslodavci partneri studija

Nema teorije bez prakse i prakse bez teorije. Povodeći se ovim aksiomom, EFFECTUS nastoji što više prožeti svoj nastavni program praktičnim primjerima i suradnjom s poslovnom zajednicom.

Naziv: Poslovno upravljanje – MBA

Smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Način studiranja: redovni i izvanredni

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.

Osnovna je svrha smjera studija Menadžment ljudskih potencijala i znanja omogućiti studentima svladavanje čitavog niza strategija, metoda i tehnika za upravljanje ljudskim potencijalima. Posebne kompetencije koje studenti stječu podrazumijevaju osposobljenost studenta za primjenu strategija, metoda i tehnika za upravljanje ljudskim potencijalima u gospodarskom subjektu i u javnom sektoru.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.
Za detaljne informacije posjetite stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju? Trebaš savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.
Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa i kontaktiraj nas.