Porezi i poslovno pravo

Upiši MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE – Porezi i poslovno pravo i savladaj pravnu dimenzija poslovanja. Stekni specifične kompetencije potrebne za praktičnu primjenu znanja o poreznom sustavu u praksi, za prepoznavanje poreznih učinaka te specifična znanja vezana za osnovne porezne oblike.

Postani dio jedinstvenog studijskog programa koji predstavlja novinu u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i šire regije!

Postani Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Osnovne karakteristike:

  • MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.
  • MBA – Poslovno upravljanje na drugoj godini nudi studentima smjer pod nazivom: POREZI I POSLOVNO PRAVO. U pogledu opravdanosti potrebe za izvođenjem smjera studija pod nazivom „Porezi i poslovno pravo“, riječ je o činjenici da suvremeno obrazovanje u području ekonomije, poglavito u financijama, nije moguće zamisliti bez snažne pravne komponente, no ta pravna komponenta mora biti prilagođena potrebama tržišta rada, ali i potrebama i profilu studenata.

Zanimanja za koja te studij priprema

Studij poreza i poslovnog prava priprema te za široki spektar zanimanja vezanih uz poslovanje. Izdvajamo samo neke od pozicija na kojima su zaposleni studenti Effectusa, nakon završenog studija:

– stručnjak za poreze

– stručnjak za poslovno pravo

Poslodavci partneri studija

Nema teorije bez prakse i prakse bez teorije. Povodeći se ovim aksiomom, EFFECTUS nastoji što više prožeti svoj nastavni program praktičnim primjerima i suradnjom s poslovnom zajednicom.

Naziv: Poslovno upravljanje – MBA

Smjer: Porezi i poslovno pravo

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Način studiranja: redovni i izvanredni

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.

Smjer Porezi i poslovno pravo sadrži ona znanja i vještine koja je neophodno steći da bi studenti shvatili organizacijsku strukturu poslovnih subjekata, kao i kompleksne poslovno – pravne odnose u koje oni stupaju prilikom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti. Pravna dimenzija poslovanja razmatra se dinamički, kroz prizmu primjenjivosti prava u poslovanju te u smislu mogućnosti kreativnog izbora između ponuđenih rješenja, a u cilju efikasnijeg upravljanja i boljeg pozicioniranja gospodarskog subjekta na tržištu, uz istodobno izbjegavanje rizika kršenja imperativnih normi. Također, svladavanjem predmeta iz sfere poreza studenti stječu specifične kompetencije potrebne za praktičnu primjenu znanja o poreznom sustavu u praksi, za prepoznavanje poreznih učinaka te specifična znanja vezana za osnovne porezne oblike. Ovako koncipiranim smjerom studijskog programa specijalističkog stručnog studija edukacija studenata odvija se s ciljem stjecanja općih i posebnih praktičnih znanja i sposobnosti iz više područja, a koja su nužna za visoko profesionalno obavljanje rukovodnih poslova u gospodarstvu i u slobodnim profesijama, pri čemu se ipak iz fokusa ne gubi strateški značaj poslovanja za sve sudionike tržišne utakmice.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.
Za detaljne informacije posjetite stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju? Trebaš savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.
Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa i kontaktiraj nas.