Porezi i poslovno pravo

Naziv: Poslovno upravljanje – MBA

Smjer: Porezi i poslovno pravo

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Način studiranja: redovni i izvanredni

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.

Smjer Porezi i poslovno pravo sadrži ona znanja i vještine koja je neophodno steći da bi studenti shvatili organizacijsku strukturu poslovnih subjekata, kao i kompleksne poslovno – pravne odnose u koje oni stupaju prilikom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti. Pravna dimenzija poslovanja razmatra se dinamički, kroz prizmu primjenjivosti prava u poslovanju te u smislu mogućnosti kreativnog izbora između ponuđenih rješenja, a u cilju efikasnijeg upravljanja i boljeg pozicioniranja gospodarskog subjekta na tržištu, uz istodobno izbjegavanje rizika kršenja imperativnih normi. Također, svladavanjem predmeta iz sfere poreza studenti stječu specifične kompetencije potrebne za praktičnu primjenu znanja o poreznom sustavu u praksi, za prepoznavanje poreznih učinaka te specifična znanja vezana za osnovne porezne oblike. Ovako koncipiranim smjerom studijskog programa specijalističkog stručnog studija edukacija studenata odvija se s ciljem stjecanja općih i posebnih praktičnih znanja i sposobnosti iz više područja, a koja su nužna za visoko profesionalno obavljanje rukovodnih poslova u gospodarstvu i u slobodnim profesijama, pri čemu se ipak iz fokusa ne gubi strateški značaj poslovanja za sve sudionike tržišne utakmice.

VIDEO kutak