Pravo i management nekretnina

Naziv: Doktorski studijski program Pravo i management nekretninama

Nositelj i izvođač studija: Evropska pravna fakulteta / Nova univerza

Vrsta: Doktorski studijski program

Trajanje: 3 akademske godine, 6 semestara

ECTS: 180

Uvjeti za upis: LINK

Naziv po završetku: doktor znanosti

Mjesto izvođenja: Ljubljana

Web stranica studija: LINK

Temeljna svrha poslijediplomskog doktorskog studijskog programa Pravo in management nepremičnin je oblikovanje znanstvenika koji su sposobni analizirati i upravljati najzahtjevnijim zadacima povezanim s nekretninama. U okviru doktorskog studija Pravo in management nepremičnin polaznici (doktoranti) će usvojiti znanja i vještine za učinkovito upravljanje svim pravnim izazovima na području managementa nekretnina uz upotrebu suvremenih kvalitativnih i kvantitativnih tehnika, informacijskih sistema uz iscrpni znanstveno-istraživački rad.