Predstojnici katedri

Katedru predstavlja i njenim radom rukovodi predstojnik Katedre.

Predstojnik Katedre odgovoran je za svoj rad Stručnom vijeću EFFECTUS-a i dekanu.

Za predstojnika Katedre može biti imenovan nastavnik izabran u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju.