Prijemni ispit

Prijemni ispit namijenjen je:

  • učenicima koji pohađaju završne razrede srednjih škola – četverogodišnje strukovne i umjetničke programe
  • osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje (četverogodišnje strukovne i umjetničke programe), a nemaju namjeru polagati državnu maturu
  • osobama koje su prije 2010. godine završile srednjoškolsko obrazovanje (gimnazijski program ili strukovne, odnosno umjetničke srednje škole), a nemaju namjeru polagati državnu maturu
  • osobama koje su srednjoškolsko obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske, a nemaju namjeru polagati ispite državne mature

Oblik prijemnog ispita

U kvalifikacijskom postupku za upis na preddiplomski stručni studij Financije i pravo primjenjuje se ispit OPĆEG ZNANJA I LOGIČKOG ZAKLJUČIVANJA.

Na ispitu općeg znanja i logičkog zaključivanja kandidati će morati odgovoriti na 15 pitanja iz općeg znanja i 15 pitanja iz logičkog zaključivanja.

U svim pitanjima će biti potrebno zaokružiti jedan točan odgovor koji nosi 10 bodova.

Ukupno je moguće ostvariti 300 bodova, a prijemni ispit će se smatrati uspješno položenim ako kandidat ostvari minimalno 160 bodova od čega minimalno 80 bodova na ispitu općeg znanja i minimalno 80 bodova na logičkom zaključivanju.

Maksimalno dopušteno vrijeme pisanja ispita je 90 minuta.