Sadašnji studenti

Izbori za studentski zbor

Poštovani studenti,
u prilogu se nalazi Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor. 
Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata i sudjeluje u odlučivanju kroz Stručno vijeće  EFFECTUS-a.
U prilogu se nalaze i:
1. Obrazac za Kandidaturu
2. Obrazac za potpise podrške za kandidaturu.
Svaka godina studija predstavlja jednu izbornu jedinicu, što znači da će Studentski zbor imati 5 članova.
Pravovaljane kandidature je potrebno prikupiti i predati u Studentsku službu do 13.1.2020.
S poštovanjem

Ako ste kreativna, komunikativna, pristupačna osoba s razvijenim interpersonalnim vještinama, motivirani, energični, pozitivni i fleksibilni, željni poslovnih izazova i novih iskustava, pridružite se našem uspješnom timu.

Effectus studij financije i pravo - visoko učilište

raspisuje

1.      oglas za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

ASISTENT/ICA VODITELJA/VODITELJICE STUDENTSKE SLUŽBE

Vrsta radnog odnosa:

radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (uz uvjet probnog rada)

Opći uvjeti:

  • završen preddiplomski ili dodiplomski studij
  •  pozitivna preporuka (ocjena) za zasnivanje radnog odnosa s pristupnikom/pristupnicom koju donosi ad-hoc povjerenstvo za izbor na temelju testiranja i razgovora s kandidatom za zasnivanje radnog odnosa
  • odlično pozavanje MS Office

Dodatne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo:

-          komunikacijske i interpersonalne vještine

-          samomotivacija i sposobnost rada pod pritiskom

-          izražene administracijske i organizacijske vještine

-          sposobnost rada u timu i samostalno

-          točnost i redovitost vođenja evidencija

-          poželjno prethodno iskustvo rada

Potrebna dokumentacija:

-          životopis

-          motivacijsko pismo

 

2.      oglas za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

STRUČNI SURADNIK U STUDENTSKOJ SLUŽBI

Vrsta radnog odnosa:

radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka radnice s rodiljnog dopusta (s mogućnošću prerastanja u radni odnos na neodređeno vrijeme)

Opći uvjeti:

-          završen preddiplomski ili dodiplomski studij

-          prosjek ocjena tijekom studija minimalno 3,50

-          pozitivna preporuka (ocjena) za zasnivanje radnog odnosa s pristupnikom/pristupnicom koju donosi ad-hoc povjerenstvo za izbor na temelju testiranja i razgovora s kandidatom za zasnivanje radnog odnosa

-          odlično pozavanje MS Office

-          engleski jezik na razini B2, u govoru i pismu

-          aktivno služenje još jednim stranim jezikom

Dodatne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo:

-          komunikacijske i interpersonalne vještine

-          samomotivacija i sposobnost rada pod pritiskom

-          izražene administracijske i organizacijske vještine

-          posebne nagrade tijekom studiranja (Dekanova nagrada, ...)

-          sposobnost rada u timu i samostalno

-          točnost i redovitost vođenja evidencija

-          prethodno iskustvo rada

-          visok stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu.

Potrebna dokumentacija:

-          životopis

-          motivacijsko pismo.

Na Oglas se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prilikom prijave potrebno je označiti redni broj i oznaku radnog mjesta na koje se prijavljujete.

Životopis (Europass format) i motivacijsko pismo potrebno je dostaviti zaključno s 30.04.2019. na mail gtrbojevic@vsfp.eu


Reakreditacija Effectusa!

Effectus studij Financije i pravo – visoko učilište prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu visoku školu posjetit će Stručno povjerenstvo. Želite li dostaviti svoj komentar članovima Stručnog povjerenstva, primjedbe i prijedloge ili želite li pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-institucija do 28. ožujka 2019. g.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije Vašega visokog učilišta.


VAŽNA OBAVIJEST! Postupak reakreditacije Effectus-a!

Poštovani studenti,

Effectus studij Financije i pravo – visoko učilište prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetit će Stručno povjerenstvo. Obvezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima. Ljubazno Vas molimo da se u utorak, 2. travnja 2019. g. s početkom u 12:00 sati (Siva dvorana) u što većem broju odazovete na sastanak sa Stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas.

Više o samom postupku reakreditacije možete pronaći na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili na sljedećoj poveznici https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-visokih-ucilista


Natječaj za posao - Poslovno učilište Effectus

Poštovani studenti, studentice,
Poslovno učilište Effectus, Vlaška 94, Zagreb
raspisuje natječaj za primanje u radni odnos
1 izvršitelja/ice na radno mjesto
ASISTENT/ICA VODITELJA PROGRAMA POSLOVNOG UČILIŠTA EFFECTUS
UVJET: završen preddiplomski ili dodiplomski studij društvenog ili humanističkog usmjerenja
Ako ste kreativna, komunikativna, pristupačna osoba s razvijenim interpersonalnim vještinama, motivirani, energični, pozitivni i fleksibilni, željni poslovnih izazova i novih iskustava, pridružite se našem uspješnom timu.
Svoj životopis i motivacijsko pismo molimo dostaviti do 18.02.2019. godine na mail akademija@vsfp.eu
Lijep pozdrav,


Stručna praksa za studente 3. godine - ljetni semestar ak.god. 2017/2018

Poštovane kolegice i kolege, redoviti studenti treće godine studija Financije i pravo,

Nastavno na sastanak održan ovog tjedna (ponedjeljak, 18.12.2017.) želim Vam i pisanim putem iskazati izrečeno, ali Vas i podsjetiti na neke stvari.

Kao što Vam je poznato, preddiplomski stručni studij Financije i pravo završavate usmenom obranom završnog rada.

Kvaliteti i sadržaju rada trebala bi pomoći obavljena Stručna praksa, odnosno Vaš bi rad trebao, uz elemente teorijskog okvira, imati i objašnjenja i analizu načina kako se određeni procesi o kojima pište odvijaju u praksi.

Stručna praksa je kao obvezan predmet sastavni dio studijskog programa Financije i pravo za koji je dobivena dopusnica temeljem koje se obavlja djelatnost visokog obrazovanja. Studijskim programom je Stručna praksa predviđena u trećoj godini preddiplomskog stručnog studija.

Redoviti studenti su obvezni odraditi stručnu praksu u trajanju ukupno 150 radnih sati u poduzeću u koje su upućeni (ili koje su sami odabrali, a koje im je službeno odobreno od strane Effectus-a).

Uspješno obavljenom studentskom stručnom praksom student ostvaruje programom predviđenih  5 ECTS-a. Nažalost, često se stručna praksa na visokim učilištima odrađuje samo s ciljem da se zadovolji formalno propisani uvjet studija. Studijski programi Effectus-a imaju zadatak obrazovati kompetentne i samostalne, kreativne i odgovorne studente u područjima struke iz kojih se odvija studiranje. To neizostavno znači pružiti studentima mogućnosti da ponove i primijene naučeno u različitim kontekstima.

Slijede procesni koraci koji bi Vam trebali olakšati snalaženje u narednih 6 mjeseci Vašeg studiranja.

Potrebno je da razmislite i zaključno s nedjeljom, 31.12.2017. do 23:59 odaberete jedno od šest područja (šest grupa nastavnih predmeta) pisanja Vašeg završnog rada, odnosno područje pisanja rada iz kojeg Vas neka tema (problem, slučaj...) pobliže interesira.

To su sljedeća područja:

·      Područje 1: Javne financije, Financijski instrumenti i instrumenti osiguranja rizika, Banke i bankarsko poslovanje,

·       Područje 2: Temeljne funkcije upravljanja, Poslovne informacije, Pregovaračke vještine, Etika u poslovanju i upravljanju

·       Područje 3: Osnove računovodstva, Poslovne financije, Financijsko računovodstvo,Poslovna analiza

·         Područje 4: Pravo društava, Trgovačko pravo, Obvezno pravo, Stvarno pravo

·        Područje 5: Osnove financijskog prava, Upravni postupak i upravni spor, Radno pravo

·         Područje 6: Europsko javno pravo, Ekonomika i politika EU

Uz odabir područja potrebno je napisati i dostaviti nam kratko motivacijsko pismo.  Sadržaj motivacijskog pisma trebao bi biti takav da nam ukaže na razloge zbog kojih bismo Vam (posredstvom Sporazuma koje imamo sklopljene s određenim poduzećima) osigurali mjesto na praksi.

Pored motivacijskog pisma (koje sadrži odabrano područje izrade rada) potrebno je dostaviti nam i životopis, i to u dva različita formata, od kojih je jedan Europass format (upute kako se popunjava taj format i obrasce pronaći ćete na web stranici CEDEFOP-a: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).

Životopise i motivacijska pisma dostavljate na jednu od dviju ponuđenih adresa: gtrbojevic@vsfp.eu ili ksokic@vsfp.eu

Nakon što pregledamo Vaše odabire i pročitamo Vaša motivacijska pisma, obavit ćemo individualne razgovore s vama (negdje u drugoj polovici siječnja) te ćemo nakon tog izraditi raspored za obavljanje prakse.

Potom, dobit ćete Uputnice kojim Vas se upućuje na praksu u točno određeno poduzeće (oni među Vama koji od EFFECTUS-a ne dobiju Uputnicu morat će EFFECTUS-u podnijeti zahtjev za odobrenje prakse u nekom od poduzeća).

Početkom mjeseca veljače (u razdoblju 1.2. – 10.2.) svi redoviti studenti bi trebali imati jasno definirano poduzeće u kojem će obavljati praksu, sektor u poduzeću i imenovanu osobu mentora u poduzeću koja će ih voditi kroz zadaće koje treba na Praksi izvršiti. Započinjanje obavljanja prakse možete očekivati nakon proteka zimsih ispitnih rokova (dakle krajem veljače 2018.)

Praksa bi u idealnom scenariju trebalo obaviti po modelu 6*4*6 (6 radnih sati * 4 radna dana * 6 tjedana) što iznosi 144 radna sata i odgovara opterećenju od 5 ECTS bodova.

Po pretpostavkom da praksa traje 6 tjedana, i da ste po 4 radna dana na praksi, to znači da prve okončane prakse možemo očekivati početkom travnja 2018. Ovdje treba napomenuti da su početak i završetak prakse pomični, u ovisnosti i o raspoloživosti mentora u poduzećima u koja ćete biti upućeni.

Praksu bi, ako sve bude kako se očekuje, svakako trebalo obaviti zaključno s 1.6.2018.

Važna napomena vezana uz rokove za predaju Dnevnika rada: Dnevnik rada trebate predati najkasnije u razdoblju od 2 tjedna od okončanja Vaše prakse. Druga dva razdoblja za predaju Dnevnika rada su od 1.9.2018. do 15.9.2018. te od 1.11.do 15.11.2018. Izvan tih razdoblja Dnevnike rada neće biti moguće predati, a samim time ni ocijeniti. Popunjene dnevnike rada dostavljate na pregled na e-mail: ksokic@vsfp.eu.

II.              U razdoblju do najkasnije kraja travnja 2018. trebat ćete pohađati Radionice o metodologiji pisanja završnih radova; na tim ćete Radionicama dobiti jasne upute o načinima, tehnikama i instrumentima pisanja završnih radova. Bit će (u tom razdoblju) organiziran veći broj radionica na koje ćete se trebati prijaviti. Pohađanje radionice je obavezno i prisutnost će se evidentirati. Pohađanje radionice uvjet je za prijavu završnog rada.

            Također, trebali biste najkasnije do 15.05.2018. imati točno definiran nastavni predmet kao i okvirno određenu temu završnog rada te mentora koji će Vam pomoći kod pisanja Vašeg rada. Praktični rad u određenom poduzeću Vam treba omogućiti lakši odabir teme pisanja završnog rada.  Zaključno, s 30.06. trebali biste zajedno s Vašim mentorima imati napisan Obrazac s jasno opisanim zadatkom rada (ono što ćete obrađivati kroz njegovo pisanje kao i ciljeve rada) te Vašim mentorima predati prve (draftirane) verzije Vaših završnih radova.

Konačan cilj je da ste sa preddiplomskom razinom studija (da imate položene sve ispite, položenu stručnu praksu i obranjen završni rad) gotovi do 30.09.2018.


Rješavanje studentskih zamolbi - nov način postupanja

Poštovane kolegice i kolege studenti,
počevši od akademske godine 2017/2018 uveden je nov način postupanja koji se odnosi na Vaše zamolbe.
Umjesto dosadašnjeg pojedinačnog rješavanja, sve Vaše zamolbe rješevat će tročlano povjerenstvo za studentske zamolbe u sastavu: prodekan za nastavu, tajnik i voditelj/voditeljica studentske referade. Naglašavam još jednom - postupanje se odnosi na "SVE" zamolbe. 
Povjerenstvo će sve Vaše zamolbe rješavati jednom tjedno, i to na točno određeni dan u tjednu - petak. Nakon što Vaša zamolba bude obrađena, putem Digitalne referade zaprimit ćete obavijest o njenu odobravanju (pozitivno) ili ne-odobravanju (negativno).
U vezi gore navedenog potrebno je voditi računa o dvije stvari. 
Prvo, povjerenstvo će obrađivati sve zamolbe koje zaprimi tijekom tjedna (u vremenu od petka do četvrtka) pa Vas upućujemo da vodite računa o vremenskoj dimenziji (drugim riječima, zamolbe se glede stupnja hitnoće njihova rješavanja ne dijele na one koje su hitne i manje hitne pa ako nešto zamolite u jedan petak, to će biti riješeno idući petak). Drugo, upućujem Vas da glede svojih prava i načina njihova ostvarenja proučite važeći Pravilnik o studiranju.
S poštovanjem

Novi Pravilnik o studiranju na EFFECTUS-u

Poštovane kolegice i kolege,
na danas održanoj sjednici Stručnog vijeća usvojen je tekst novog Pravilnika o studiranju na EFFECTUS-u. 
Pravilnik Vam je dostupan unutar informacijskog sustava - pod "Službeni dokumenti" - "Pravilnici". Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana njegove objave, a punu implementaciju doživjet će s akademskom godinom 2017/2018.
Pravilnik je opći akt koji uređuje pitanja koja se odnose na ukupnost procesa studiranja na EFFECTUS – u te regulira sva pitanja koja su važna za ustroj i izvedbu studija na EFFECTUS-u.
S poštovanjem

Human Resources Summit 2017 - posebna ponuda za profesore i studente smjera Menadžment ljudskih potencijala

Poštovani studenti i kolege nastavnici,
u prilogu možete pronaći Poziv na 10. Human Resources Summit na temu "Demografska kriza - Izazov za HR i prepreka gospodarskom rastu" koji se u organizaciji Strukovne Udruge djelatnika u upravljanju ljudskim potencijalima - HR Centar održava u Splitu 5. i 6. svibnja. 
Poziv sadrži posebnu ponudu za studente smjera Menadžment ljudskih potencijala i znanja.
S poštovanjem

NATJEČAJ ZA POSAO

Poštovane studentici i studenti,u privitku obavijesti dostavljamo NATJEČAJ ZA POSAO u računovodstvenom poduzeću Računovodstvo Soldo d.o.o.Rok prijave: 02.03.2017.Lijep pozdrav,

5. BRUCOŠIJADA

Poštovani studenti, poštovane studentice,kao što već znate 5. BRUCOŠIJADA Effectus-a održava se 09.11.2016. s početkom u 22,00 sata u Johann Franck-u!Za sve je osiguran besplatan ulaz, te besplatna konzumacija hrane i pića.Ovim putem vas pozivamo i voljeli bismo da se odazovete u što većem broju jer dobar provod je zagarantiran :)U cilju što bolje organizacije event-a, na ulazu će biti popis studenata za koji se potrebno prijaviti. Molimo vas da ukoliko planirate doći na brucošijadu, potvrdno odgovorite mail studentskizbor@vsfp.eu (ukoliko već to niste napravili). Time ćete biti stavljeni na popis što će vam omogućiti ulaz na event.Dolazak je potrebno potvrditi do ponedjeljka 07.11.2016. do 09:00 h.Hvala na razumijevanju i nadamo se kako se vidimo u što većem broju!

5. BRUCOŠIJADA

Poštovani studenti,

Studentski zbor Visokog učilišta Effectus poziva Vas na jubilarnu 5. brucošijadu!

Event će se održati u srijedu, 09.11. s početkom u 22h u Johannu Francku, u samome centru grada Zagreba!

Svim studentima Effectusa osigurani su besplatni ulaz te konzumacija pića i hrane.

Očekujemo vas u što većem broju!

Za sva eventualna pitanja možete nam se obratiti na mail: studentskizbor@vsfp.eu ili direktno u prostorijama Studentskog zbora.

Vaš Studentski zbor


OGLAS ZA POSAO

Poštovani,u privitku obavijesti dostavljamo oglase za posao koje smo dobili na Visoko učilište Effectus. Traže se studenti Effectus-a :)Lijep pozdrav,

Studentska udruga eSTUDENT prima nove članove

eSTUDENT je studentska udruga koja okuplja studente različitih profila i interesa, koje povezuje želja za usavršavanjem, širenjem svoje mreže poznanstava, zabavom te stjecanjem radnog iskustva kroz različite projekte: upravljanje projektima, komunikacija s poduzećima, dizajn, marketing, odnosi s javnošću, multimedija, ljudski potencijali, programiranje, konzalting, itd.Udruga ima više od 300 članova, koji samostalno vode 30 projekata i redovito surađuju s više od 70 istaknutih poduzeća.Prijave su otvorene do 23. listopada, a detaljnije informacije možete saznati  na službenoj stranici eSTUDENTa, te na službenom mailu estudent@estudent.hr. Potvrdu našeg dobrog rada potražite na društvenim mrežama: Facebooku, Instagramu i Linkedinu.

TRAŽI SE STUDENTICA EFFECTUS-a!

Poduzeće Adax d.o.o. traži studenticu Effectusa za ispomoć u računovodstvu za rad preko student servisa.E-mail za prijavu: racunovodstvo3@adax.hrLijep pozdrav,

TRAŽI SE STUDENT EFFECTUS-a!

Poduzeće Klijent d.o.o. traži studenta Effectusa za radno mjesto stručnog suradnika u knjigovodstvu.Poželjno je poznavanje njemačkog jezika.Moguć rad preko student servisa ili stručno usavršavanje nakon završenog studija.Informacije o poduzeću dostupne su na slijedećem linku: http://www.klijent.hr/E-mail za prijavu: Katarina Braovac <katarina@klijent.hr>

ERASMUS NATJEČAJI - STRUČNA PRAKSA I STUDIJ - MOBILNOSTI U AKAD.GOD. 2016/2017.

Poštovani studenti, poštovane studentice,

Otvorene su prijave za ERASMUS+ mobilnost u svrhu STUDIJA i STRUČNE PRAKSE.

Erasmus mobilnost u svrhu STUDIJA omogućuje Vam da provedete ljetni semestar 2016/2017. godine na nekoj od partnerskih ustanova Effectusa! Ispiti koje položite na partnerskoj ustanovi priznaju se za ekvivalentne ispite na Effectusu te se dodatno upisuju u dodatak u diplomi.

ROK ZA PRIJAVU: 26.10.2016.

Erasmus mobilnost u svrhu STRUČNE PRAKSE omogućuje Vam praksu u nekoj od inozemnih tvrtki po Vašem izboru! Praksa traje minimalno 2 mjeseca te se dodatno upisuje u dodatak u diplomi. Praksa treba započeti najkasnije do 31.7.2017.

ROK ZA PRIJAVU: 9.1.2017.

MOBILNOSTI SE FINANCIRAJU IZ EU SREDSTAVA!

Cijeli tekst natječaja pogledajte u prilogu ove obavijesti. Natječaj ima detaljno opisane uvjete prijave, potrebnu dokumentaciju i iznos sredstava za financiranje!

Također za više informacija obratite se Erasmus koordinatorici osobno ili putem email tmarfan@vsfp.eu


ERASMUS NATJEČAJ STRUČNA PRAKSA - OBJAVA REZULTATA!!!

Poštovani studenti, poštovane studentice,

Završio je Erasmus natječaj u svrhu stručne prakse.

U prilogu obavijesti nalazi se Odluka sa odabranim kandidatima! Čestitke!

Sljedeći natječaj: objava u kolovozu za STUDIJ i STRUČNU PRAKSU!


Ankete - ljetni semestar 2015/2016.

Poštovane studentice, studenti,u četvrtak - 16.06.2016. godine - unutar sustava digitalne referade bit će aktivne ankete o predmetima i nastavnicima za ljetni semestar akad. god. 2015/2016.Anketu ćemo aktivirati u četvrtak kako biste preko vikenda bili u mogućnosti popuniti anketu smireno i iskreno, budući da dok ne ispunite anketu sustav ne dozvoljava daljne radnje.Studente koji nisu imali priliku slušati nastavu i nastavnike ljetnog semestra molimo da kliknu samo na unos ankete te anketu ne popunjavaju.Ovim putem želimo Vam skrenuti pozornost da anketu provodimo radi VAS i BUDUĆIH GENERACIJA. Molimo Vas da se posvetite popunjavanju ankete te budete iskreni budući da mi kao ustanova na taj način dobivamo povratnu informaciju o nastavnicima i samim predmetima, te na temelju ankete možemo odlučiti o promjenama koje su potrebne kako bi zadovoljstvo studenata (kako Vas tako i Vaših kolega) bilo veće.Napominjemo da je anketa u potpunosti anonimna iako popunjavate putem svojih pretinaca te se izraženo mišljenje u anketi ni u kojem slučaju ne može povezati sa Vama.Unaprijed zahvaljujemo svima na posvećenom vremenu.Za kraj izreka: “Mudar čovjek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede.” (Confucius)Srdačan pozdrav,

Ponuda za posao

Poštovane kolegice i kolege, 
renomiranom trgovačkom društvu u stranom vlasništvu potreban je kvalitetan zaposlenik, student/studentica EFFECTUS-a, za rad u računovodstvu.
Uz određeno iskustvo rada u računovodstvu, potrebno je i poznavanje engleskog jezika.
Životopise pošaljite na e-mail, gtrbojevic@vsfp.eu, najkasnije do 7.6.2016.
Srdačno pozdravljam
Goran Trbojević

Erasmus - stručna praksa u Uredu međunarodne suradnje, Ekonomsko poslovni fakultet, Maribor

Poštovane studentice, poštovani studenti,

Sveučilište u Mariboru, Ekonomsko poslovni fakultet objavio je natječaj o obavljanju stručne prakse u sklopu Erasmus+ programa u razdoblju od 1.10.2016. do 31.03.2017. (sveukupno 6 mjeseci) u Uredu za međunarodnu suradnju.

Opis poslova:

- suradnja sa inozemnim partnerima/institucijama

- sudjelovanje u pripremi dokumentacije vezane za mobilnost studenata i osoblja

- aktivnosti u sklopu drugih međunarodnih projekata

Rok za prijavu: 30. lipanj 2016.

Za sve dodatne informacije studenti se mogu javiti u Ured međunarodne suradnje Effectusa ili na e-mail tmarfan@vsfp.eu

Prijavom na natječaj studenti mogu ostvariti Erasmus financijsku potporu!

U prilogu obavijesti nalazi se natječaj.


Oglas za studentski posao

Poštovani studenti, studentice,u nastavku dostavljamo oglas za studentski posao:Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. jedna je od vodećih hrvatskih banaka. Za potrebe našeg sektora Upravljanje rizikom Poslovanja s građanstvom tražimo komunikativne, marljive i ambiciozne studente za obavljanje administrativnih poslova u trajanju od mjesec dana. Posao se obavlja u Zagrebu, na adresi Slavonska avenija 6. Plaćanje je 20 kn po satu.Opis posla- administrativni poslovi: •    unos podataka u baze •    zaprimanje i obrada naplatne dokumentacije •    skeniranje i arhiviranje službene dokumentacijeŠto očekujemo1. studenti s aktivnim studentskim pravima i valjanom iskaznicom SC-a 2. uvjet je raspoloživost za rad u smjeni od 8 do 16 h svih 5 dana u tjednu 3. mogućnost rada mjesec dana bez izostanaka4. timski orjentirane kandidateŠto nudimo- rad u mladom i dinamičnom okruženju- stjecanje iskustva rada u banci, na poslovima naplate potraživanjaZainteresirane studente molimo da pošalju svoj životopis i molbu na mail adresu: ivana.ilic@hypo.hr ,u subjektu maila potrebno navesti naziv fakulteta i ime i prezime studenta.Prijave zaprimamo zaključno sa 30.05.2016.Lijep pozdrav,

Oglas za studentski posao

Poštovani studenti, studentice,u nastavku dostavljamo oglas za studentski posao:Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. jedna je od vodećih hrvatskih banaka. Za potrebe našeg sektora Upravljanje rizikom Poslovanja s građanstvom tražimo komunikativne, marljive i ambiciozne studente za obavljanje administrativnih poslova u trajanju od mjesec dana. Posao se obavlja u Zagrebu, na adresi Slavonska avenija 6. Plaćanje je 20 kn po satu.Opis posla- administrativni poslovi: •    unos podataka u baze •    zaprimanje i obrada naplatne dokumentacije •    skeniranje i arhiviranje službene dokumentacijeŠto očekujemo1. studenti s aktivnim studentskim pravima i valjanom iskaznicom SC-a 2. uvjet je raspoloživost za rad u smjeni od 8 do 16 h svih 5 dana u tjednu 3. mogućnost rada mjesec dana bez izostanaka4. timski orjentirane kandidateŠto nudimo- rad u mladom i dinamičnom okruženju- stjecanje iskustva rada u banci, na poslovima naplate potraživanjaZainteresirane studente molimo da pošalju svoj životopis i molbu na mail adresu: ivana.ilic@hypo.hr ,u subjektu maila potrebno navesti naziv fakulteta i ime i prezime studenta.Prijave zaprimamo zaključno sa 30.05.2016.Lijep pozdrav,

Natječaj za dodjelu godišnje nagrade prof.dr. Marijan Hanžeković

Poštovani,raspisan je natječaj za dodjelu godišnje nagrade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2016. godinu. Na natječaj se prijavljuju znanstveni i stručni radovi s područja ekonomike javnog sektora, a nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije: - redovna nagrada, koja se sastoji od diplome, medalje i iznosa od 50.000 kn bruto- studentska nagrada, koja se sastoji od diplome i iznosa od 15.000 kn bruto.ROK ZA PREDAJU RADOVA JE 1. LIPNJA 2016.Detaljnije informacije o Zakladi, uvjetima i kriterijima natječaja te obvezni obrazac za prijavu na natječaj, mogu se pronaći na: http://zaklada-hanzekovic.ijf.hr .U privitku obavijesti unutar sustava digitalne referade nalazi se više obavijesti.Lijep pozdrav,

ERASMUS+ - Natječaj za stručnu praksu

Poštovane studentice, poštovani studenti,

Otvoren je Erasmus+ natječaj za mobilnost u svrhu stručne prakse. Stručna praksa može se obaviti u bilo kojem poduzeću u inozemstvu.

Na natječaj se mogu prijaviti SVI REDOVNI i IZVANREDNI STUDENTI preddiplomskog stručnog studija Financije i pravo te specijalističkog stručnog studija Menadžment financija.

POSTUPAK PRIJAVE - DOKUMENTACIJA:

Studenti su dužni predati sljedeću dokumentaciju u Ured za međunarodnu suradnju sa naznakom "Erasmus stručna praksa". Prijave koje budu nepotune neće se uzeti u razmatranje.

1. prijavni obrazac

2. europass

3. motivacijsko pismo

4. prijepis ocjena i broj ostvarenih ECTS bodova

5. preslika osobne iskaznice

6. potvrda o znanju stranog jezika

ROK PRIJAVE: 27. 06. 2016.

Cijeli natječaj nalazi se u prilogu ove obavijesti. Studenti se sa dodatnim pitanjima mogu obratiti Erasmus koordinatorici osobno ili putem e-maila tmarfan@vsfp.eu

Srdačan pozdrav,


ANKETA

Poštovani studenti, studentice,pozivamo Vas da se uključite u istraživanje koje provodi EUROSTUDENT VI o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja u Hrvatskoj.Upitniku možete pristupiti putem mrežne stranice www.eurostudent.hrEUROSTUDENT je međunarodni projekt koji se provodi u 37 europskih zemalja i pruža empirijske podatke o kvaliteti studentskog standarta na nacionalnoj i europskoj razini.Više o anketi možete pogledati u prilogu obavijesti unutar sustava digitalne referade.Lijep pozdrav,

Konzultacije vezane uz Stručnu praksu - srijedom od 11:30 do 12:30

Saša Jurković, MBA, voditelj EFFECTUS-ovog Centra karijera dostupan je studentima treće godine preddiplomskog studija Financije i pravo na konzultacijama
Konzultacije se odvijaju vezano uz stručnu praksu koju studenti obavljaju u poduzećima - praksodavateljima.
Konzultacije će se odvijati do kraja ljetnog semestra, svake srijede nakon nastave od 11:30 do 12:30.

ERASMUS+ MOBILNOST U SVRHU STUDIJA

Poštovane studentice, poštovani studenti,

U informacijskom sustavu u prilogu vijesti dostupna je Odluka o izboru kandidata za Erasmus+ mobilnost u svrhe studija za zimski semestar 2016/2017.

Čestitamo odabranom kandidatu!

USKORO! - Objava Erasmus natječaja mobilnost u svrhu stručne prakse!

Srdačan pozdrav,


Natječaj

Ured zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca (Zeleni/ESS) raspisuje natječaj za volontere koji žele steći radno iskustvo i upoznati način funkcioniranja europskih institucija i politika, a ujedno doprinijeti zastupanju ciljeva održivog razvoja.Traže se dvije volonterke/a za rad u regionalnom uredu u Splitu i dvije volonterke/a u središnjem uredu u Zagrebu na razdoblje od 1. lipnja do 1. studenog 2016. godine.Rok za prijavu je 1. svibnja, a prijavni obrazac i uvjete natječaja možete pronaći na internetskim stranicama:  http://www.davor-skrlec.eu/prijavite-se-za-volontiranje-i-postanite-dio-tima-u-uredu-zastupnika-davora-skrlecaObavijest je dostupna i na Facebook stranicama: https://www.facebook.com/davor.skrlec

Radionice za studente - EFFECTIVNI LEADER

Poštovane studentice, poštovani studenti,Temeljem zahtjeva studentskog zbora, u sklopu programa Effectivni Leader, definirani su termini za radionice koje će se održavati u ljetnom semstru:IT radionica, predavač: Ivan Božajić, struc. spec. ing. – 03. 06. od 9,00 do 13,00EFFECTIVNO UGOVARANJE, predavači: Jelena Uzelac, dipl. iur., Vedran Ceranić, mag. iur. et pol., Tina Marfan, mag. iur. et struc. spec. oec. – 13. 05. od 9,00 do 13,00Procjena vrijednosti trgovačkog društva, predavač: dr. sc. Aljoša Šestanović – 10. 06. od 9,00 do 13,00Studenti se za radionice mogu prijaviti u referadi, odnosno na način da se upišu na liste koje se nalaze na pultu referade.Za sudjelovanje na radionicama moguće se prijaviti najkasnije 5 dana prije termina održavanja radionice.

STUDIJSKO PUTOVANJE - BEČ, GRAZ - 19.05. - 21.05.

Poštovani, 
i ove je godine Effectus pripremio studijsko putovanje - riječ je o putovanju u Graz i Beč.
Prema programu, putovanje traje od 19.-21.05.2016., a osim uobičajenih turističkih razgleda, posjetit ćemo Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft u Grazu kako bismo čuli njihova iskustva koja bi nam mogla pomoći u daljnjem razvoju Effectus-a. Također, planira se posjetiti Vienna Stock Exchange i poslušati stručno predavanje.
Cijena putovanja je 1.500,00 kn po osobi, a prijave se primaju najkasnije do 15.04.2016. u studentskoj službi.
Ugovore koje je potrebno ispuniti možete preuzeti kod prodekana Vidakovića (1.kat, Tajništvo), kao i izvršiti uplate. Također, sva dodatna pitanja vezano uz putovanje ili uplate možete slati na mail: nvidakovic@vsfp.eu.  
Molimo sve zainteresirane studente da se jave čim prije kako bi rezervirali svoje mjesto budući da su ista ograničena (40 studenata).
Također, pozivamo i sve one koji su diplomirali, a zainteresirani su za putovanje da nam se pridruže.
Program putovanja dostupan je u sustavu INFOEDUK@.