Savjetnik za upise

Savjetnik za upise je ključna točka informiranja budućih studenata i na raspolaganju je već od samog trenutka razmišljanja o upisu na studij EFFECTUS-a.

Studiranje je jedno od najznačajnijih razdoblja u životu svakog čovjeka i zato je naš cilj pomoći Vam da donesete pravu i objektivnu odluku pri odabiru studija i zvanje koje će Vas pratiti cijelog života.

Savjetnik za upise:

  • pruža informacije o studijskom programu i predmetima studija,
  • upoznaje zainteresirane o načinu i uvjetima upisa,
  • približava i potanko objašnjava modele, visine i načine plaćanja školarine,
  • pobliže objašnjava načine i procese rada i polaganja ispita, organizira obilazak dvorana, knjižnice, studentske referade, kabineta nastavnika i sl.,
  • odgovara na sva pitanja i nedoumice o studiju, nastavku studiranja, zaposlenju i sl.

Dogovorite sastanak sa Savjetnikom za upise.

Kontakt

E-mail: referada@effectus.com.hr

Tel: +385 1 611 77 77