Strateške odrednice razvoja 2016.-2020.

U skladu s deklariranom Vizijom i Ulogom, pozitivnim elementima dosegnutog razvoja iz razdoblja 2011-2015. uvažavanja promjena u okruženju te anticipiranja nadolazećih promjena, EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište je dokumentom Strateški okvir razvoja 2016. – 2020. definirao šest Općih strateških ciljeva unutar kojih se nalaze Specifični strateški ciljevi s pripadajućim zadacima koje je potrebno obaviti.

Javnosti je dostupna skraćena verzija dokumenta.