Studentska praksa

Program stručne studentske prakse predstavlja važan dio stručnoga obrazovanja koji omogućuje studentu stjecanje praktičnih vještina. Stručna praksa obvezni je sastavni dio studijskog programa preddiplomske razine i ravnopravna je s ostalim nastavnim predmetima.

Kroz obveznu Stručnu praksu:

  • Omogućuje se studentu stjecanje radnog iskustva u dinamičnom poslovnom okruženju
  • Upoznaje se studenta s radnim obavezana i s izazovima s kojima se susreću zaposlenici
  • Daje se prilika studentima da primijene naučeno i da se upoznaju kako teoretski koncepti funkcioniraju u praksi
  • Daje se prilika poslodavcima da putem studentske prakse steknu uvid u svoje potencijalne zaposlenike i aktivno zapošljavaju studente koji tijekom prakse ostvare zavidne rezultate.

Kroz intenzivnu komunikaciju i povratne informacije dobivene od poslodavaca i studenata EFFECTUS ima mogućnost kontinuirano provoditi promjene u studijskim programima, mijenjati stare i nepotrebne sadržaje onime što je potrebno, a kako bi studentima omogućio stjecanje najnovijih znanja.

Studentska praksa je zamišljena kao 6 x 4 x 6. To znači da student tijekom posljednjeg semestra  obavlja praksu šest sati dnevno, četiri dana u tjednu, te da praksa traje ukupno šest tjedana.

Prije upućivanja na praksu student je zadužen sukladno pravilima EFFECTUS-a i naputcima praksodavatelja provesti pripremne aktivnosti. Za vrijeme prakse i nakon prakse studenta obavlja radne dužnosti u skladu s obvezama prakse. Po završetku prakse student je dužan izraditi izvještaj o praksi, isto kao i praksodavatelj.

Predmet „Stručna praksa“ je integralno povezan sa pisanjem završnoga rada studenta. Zato praksu možemo gledati kao i terenski dio izrade završnoga rada. Student za vrijeme prakse prikuplja praktična znanja koja kasnije može opisati u svome završnome radu. Praksodavatelji su često uključeni u izradu završnoga rada kao članovi komisije za obranu završnoga rada ili kao mentori.

Ukoliko se želite uključiti u program prakse kao poslodavac molimo vas da kontaktirate Voditeljicu stručne prakse – dr. sc. Sanja Gutić Martinčić – sguticm@effectus.com.hr