Studentski savjetnik

STUDENTSKI SAVJETNICI predstavljaju resurs za potporu studentima i imaju važnu ulogu u usmjeravanju studenata kroz akademske obveze.

Studentski savjetnici su odabrani nastavnici koji funkcioniraju kao stalna podrška studentima i na raspolaganju su im za bilo kakva pitanja i savjete.

Studentski savjetnici:

  • pružaju pomoć davanjem savjeta (pomoć pri rješavanju problema tijekom studija, savjeti vezani uz akademsku prilagodbu i poboljšanje efikasnosti i dr.);
  • informiraju studente (web stranica Effectus-a, način polaganja ispita, ECTS bodovi, ustroj studija, Pravilnik o studiranju, odluke Stručnog vijeća i ostali pravni akti vezani sa status studenta i studentski standard na Effectus-u);
  • prate i usmjeravaju studente (odabir izbornih predmeta, pomoć pri izboru i nalaženju literature, posrednički rad između nastavnika i studenata, pružanje savjeta za daljnju organizaciju studija, poticanje i usmjeravanje potencijala izvrsnih studenata i dr.);
  • nastoje pomoći pri rješavanju individualnih problema vezanih uz lošu akademsku i socijalnu prilagodbu (prema potrebi usmjeravaju studente prema ovlaštenim osobama na Effectus-u);
  • organiziraju povremene sastanke sa studentima, učestalije komuniciraju sa studentima te proširuju vrijeme predviđeno za konzultacije sa studentima;
  • provode i organiziraju druge aktivnosti koje se pokažu potrebnima i koje su u interesu studenata te njihovog uspješnog svladavanja propisanih studijskih obveza.