Upisi

Pravo upisa na prvu godinu studija Financije i poslovno pravo ostvaruje kandidat:

  • koji je završio četverogodišnju strukovnu ili umjetničku srednju školu, položio završnu školsku maturu i ostvario preduvjete temeljem kvalifikacijskog postupka na EFFECTUS-u 
  • koji je završio gimnaziju i ostvario preduvjete temeljem kvalifikacijskog postupka na EFFECTUS-u 

Pravo upisa na prvu godinu studija Financije i poslovno pravo ostvaruje se u kvalifikacijskom postupku.

Kvalifikacijski postupak EFFECTUS provodi kroz dva moguća načina vrednovanja postignuća:

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON-LINE prijavnicu putem LINKA.

Nakon zaprimljene prijave kandidati će biti telefonski kontaktirani.

 

Uvjeti upisa na diplomski specijalistički stručni studij

Prijavu na natječaj za upis u prvu godinu studija može podnijeti osoba:

  • s najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom odgovarajućeg stručnog studija (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju),
  • koja ima završen stručni dodiplomski studij (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom “stručni prvostupnik / stručna prvostupnica” prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva,
  • koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij,
  • koja je završila odgovarajući stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima) ili
  • koja je završila odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij.

Osobe koje su prijašnje obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske obvezne su provesti postupak priznavanja inozemne svjedodžbe/diplome nacionalnom ENIC/NARIC uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

 

 

Dodatne informacije:

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Telefon: +385 (1) 611 77 77

E-mail: referada@effectus.com.hr