Nastavnici

znajdanovic@effectus.com.hr

Predmeti

i

Marketinško upravljanje i primjena

doc. dr. sc. Zoran Najdanović

Znanstveni suradnik

Profesor stručnog studija – trajno zvanje

Rođen u Zagrebu, diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Magistrirao na znanstvenom poslijediplomskom studiju 2001. godine na Ekonomskom fakultetu, grana marketing. Doktorirao 2012. godine na Ekonomskom fakultetu, grana marketing. Izabran od Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ-a u znanstveno zvanje, znanstveni suradnik, 16.09.2015. godine. Certificirani član za Nadzorne i Upravne odbore od 2007. godine. Upisan u Popis znanstvenika i istraživača MZOŠ-a Republike Hrvatske pod matičnim brojem znanstvenika 345402. Predstojnik katedre za financije na Visokom učilištu Effectus u Zagrebu. Nositelj kolegija Marketing financijskih institucija na Visokom učilištu Effectus. U 25 godina radnog staža bio na rukovodećim mjestima u sektoru marketinga u financijskim institucijama, kao i član radne skupine Ministarstva financija kod izrade prijedloga zakona za financijske institucije prilikom pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju. Na visokoj poslovnoj školi Zagreb, na studiju marketinga i komunikacija, predavao od 2006. godine, a od 2011.-2015. godine obnašao dužnost Prodekana za znanstveni rad i međunarodnu suradnju. Održao preko 2.000 sati predavanja na kolegijima sa područja marketinga i menadžmenta. Autor 17 znanstvenih radova i 5 istraživačkih projekata. Sudionik na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova U sklopu međunarodne znanstvene suradnje održao niz predavanja na visokim učilištima u inozemstvu. Recenzent više znanstvenih i stručnih radova kao član odbora na međunarodnim znanstvenim kongresima. Član je više međunarodnih znanstvenih i stručnih asocijacija iz područja marketinga.