Nastavnici

ibozajic@effectus.com.hr

Predmeti

i

Osnove informatike

i

Kreativnost u digitalnom dobu

i

Digitalna ekonomija i poduzetništvo

Ivan Božajić, struč. spec. ing.

Viši predavač

Ivan Božajić rođen 13. listopada 1983. god. u Zadru gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju Franje
Petrića (MIOC). Visoku školu za sigurnost u Zagrebu upisuje 2007. god., a 2009. god. završava stručni preddiplomski studij sigurnosti, smjer zaštita na radu. Specijalistički diplomski stručni studij, smjer zaštita okoliša završio je 2012. god. od 2005. god. honorarno radi u Iskon Internetu kao helpdesk agent nakon čega se zapošljava i u Centru za informacijske sustave kao programer web aplikacija. Od 2006.god. radi honorarno, a od 2008. god. za stalno počinje raditi na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu kao programer i stručni suradnik u informacijskog referadi gdje je kreirao sustav za vođenje Visoke škole koji se konstantno nadograđuje i održava. Postaje asistent na kolegiju „Informatika“, a od 2011. god. se zapošljava kao predavač na Pučkom otvorenom učilištu Algebra. Predaje u sklopu programa obrazovanja Programer Internet aplikacija – PHP i MySQL. Sudjeluje i u pisanju nastavnog plana i programa te u izradi nastavnih materijala za spomenuti program obrazovanja. Od 2015. do 2017. surađivao je s Veleučilištem Velika Gorica kao nastavnik nositelj na kolegijima Baze podataka u Internetskom okruženju i Programiranje baze podataka.

Sa Effectusom surađuje od samih početaka studija kroz uvođenje i nadogradnju informacijskog
sustava, a 2015. se stalno zapošljava na visokom učilištu kao predavač na kolegijima Osnove
informatike i Osnove statistike s posebnim dužnostima vezanim za informatičku infrastrukturu
učilišta koja uključuje održavanje i nadogradnju informacijskog sustava, serverska infrastruktura,
klijentska računala i e-mail poslužitelj.

Sudjelovao je na mnogo stručnih projekata. Pohađao je razne radionice i seminare vezane uz
programiranje, CISCO, PHP, MySQL, andragogija i drugo za što posjeduje certifikate. Napredno koristi računalo, a računalni jezik i tehnologije koje koristi su: PHP, SQL, JavaScript/jQuery, HTML, CSS, Python, C/C++, Objective-C/Swift/iPhone/iPad. Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu.