Analitički menadžment – Expert Level

Datum početka: otvorene prijave

Cilj radionice

Ako poznaješ sebe i poznaješ svoga neprijatelja, ne trebaš se bojati ishoda stotine bitaka. Ako poznaješ sebe, a ne poznaješ neprijatelja, uz svaku ćeš pobjedu pretrpjeti i poraz. Ako ne poznaješ ni sebe niti konkurenciju, podleći ćeš u svakom okršaju.” Sun Tzu

Analitičari imaju kritično važnu ulogu u analizi sigurnosnih prijetnji i rizika i zato je ključno da mogu razumjeti prikupljene informacije na temelju kojih će biti sposobni predvidjeti kako se prijetnje i ugroze mijenjaju. U današnje vrijeme razumijevanje informacija jednako je važno kao i njihovo prikupljanje, a rastuća kompleksnost okruženja iz kojeg prijetnje dolaze, kao i brzina njihova pojavljivanja nameće potrebu da analitičari vide i dalje od horizonta. Suvremeni analitičar mora biti kreativniji u promišljanju kako bi mogao zamisliti prijetnje koje ne samo da se još nikad nisu ostvarile, nego se još nisu ni počele razvijati.

Cilj radionice i njezinih modula je pružiti polaznicima iscrpni uvid u konceptualni okvir analitičkog menadžmenta te specifična znanja i vještine nužne za uspješnu primjenu opsežnog skupa metoda, tehnika i alata koji će im pomoći u iznalaženju odgovora na mnogobrojna pitanja vezana uz sposobnost tvrtke u svladavanju izazova svih oblika konkurentskog okruženja.

Analiza je ključna komponenta pomoći rukovodstvu tvrtke u donošenju odluka. Ako je dobro odrađena, analiza i njezin proizvod pomoći će organizaciji u smanjenju razine rizika u razmatranju prijetnji i mogućnosti koje postoje u njezinom okruženju. Sukladno tome, bez dobrih analitičkih sposobnosti tvrtka je podložnija napadima izvana, a povećava se i vjerojatnost da će propustiti prilike.

Radionica se sastoji od pet modula koja su obvezna za stjecanje certifikata iz analitičkog menadžmenta.

Certifikat predstavlja potvrdu o stečenim analitičkim znanjima i vještinama, a sastoji se od Basic, Advanced, Expert,Strategic i Critical thinking modula.

Svaki modul traje 16 školskih sati, a voditelji su iskusni predavači/treneri izv.prof.dr.sc. Robert Kopal i Darija Korkut, mag.angl., s preko 20 godina nacionalnog i međunarodnog iskustva u području analitičkog menadžmenta.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima te svima onima koje ova tema zanima.

Radionica je posebno namijenjena dvjema vrstama polaznika:

 • analitičarima koji žele unaprijediti svoje vještine u području analitičkog menadžmenta;
 • menadžerima koji žele unaprijediti vještine planiranja, upravljanja i odlučivanja

 

Sadržaj radionice

    • Creative Problem Solving
     • Kreativnost u rješavanju poslovnih problema i odlučivanju
     • Inovacijski motor
    • Uvod u tehnike kreativnog mišljenja
     • Zašto nismo kreativni: kreativne blokade i kognitivna ograničenja
     • Vježbe percepcije
    • Tehnike kreativnog mišljenja:
     • Problem Restatement
     • Circle of Opportunity
     • False Faces
     • Morfološka analiza
     • SCAMPER
     • Brainstorming i Brainwriting tehnike
     • 6 šešira
     • Analogije
     • Ideatoons
    • Analize slučajeva
    • Završna vježba

Trajanje radionice

16 školskih sati (dva dana: četvrtak i petak)

Raspored i mjesto održavanja

Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Polaznici će savladati ishode
 • razumjeti važnost divergentnog načina razmišljanja u različitim segmentima života
 • prilagođavati se promjenama i zahtjevima radne okoline
 • identificirati ključne pojmove važne za razvoj kreativnosti i primjenu inovativnih rješenja u različitim područjima poslovanja
 • prepoznati i opisati problem kreativnih blokada u rješavanju poslovnih problema i poslovnom odlučivanju
 • primjenjivati znanja i vještine iz područja kreativnih tehnika u rješavanju poslovnih problema i poslovnom odlučivanju.
 • prepoznati i razumjeti ulogu kreativnosti i inovativnosti u poslovnom planiranju/odlučivanju;
 • identificirati adekvatne alate i metode u rješavanju kompleksnih poslovnih problema i donošenju poslovnih odluka;
 • demonstrirati napredno znanje i vještine u području primjene kreativnih analitičkih tehnika na poslovnim slučajevima
Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije
 • Diskusije
  Predavači

  Darija Korkut, mag. angl., viši predavač, doktorandica na doktorskom studiju Informacijsko društvo Fakulteta za informacijske studije u Novome Mestu, Slovenija; viši predavač na Visokom učilištu Effectus – Studij financije i pravo na kolegijima Menadžment znanja i inovacija i Tehnike i vještine vođenja te na Visokom učilištu Algebra na kolegijima Dizajn razmišljanja, Kreativnost i kritičko mišljenje te Bihevioralna ekonomija; objavila sedam knjiga i više stručnih i znanstvenih radova; posljednjih 10 godina bavi se analitičkom edukacijom i obukom, predaje na općim i specijalističkim tečajevima i radionicama u RH i inozemstvu. Područja interesa: kreativnost, kritičko mišljenje, bihevioralna ekonomija, problem-solving i decision-making vještine i alati, analiza socijalnih mreža, teorija igara.

  Cijena studija i načini financiranja

  Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

  Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

  Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
  Uvijek smo ti na raspolaganju.

  Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

  Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.